Trwa ładowanie...
d34r8w4

Kredyty grupy BOŚ wzrosły o 8,9% od początku roku, depozyty - o 1,7%

Warszawa, 05.11.2015 (ISBnews) - Wartość portfela kredytowego grupy Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) wzrosła o 8,9% od początku 2015 r., zaś wartość depozytów - o 1,7%, podał bank.

Share
d34r8w4

"Wartość bilansowa portfela kredytów i pożyczek udzielonych klientom grupy BOŚ, według stanu na koniec III kwartału 2015 r., sięgnęła 13,6 mld zł. Saldo wszystkich kredytów, w porównaniu do stanu na koniec 2014 r., zwiększyło się o 8,9%. Największy wzrost odnotowano w obszarze kredytów udzielanych klientom korporacyjnym - o 28%" - czytamy w komunikacie.

Zobowiązania grupy wobec klientów zwiększyły się o 1,7% wobec końca ub.r. i wyniosły 14,5 mld zł. Depozyty klientów korporacyjnych wzrosły o 10,7%, a klientów detalicznych - o 3,1%.

Suma bilansowa grupy na 30 września 2015 r. wyniosła 19,8 mld zł i była wyższa o 0,5% w porównaniu do stanu na koniec 2014 r.

W I-III kw. br. bank w ujęciu jednostkowym wykazał zysk netto w wysokości 10,8 mln zł, natomiast grupa BOŚ odnotowała stratę 4,7 mln zł.

d34r8w4

"Na wyniki finansowe wpłynęły utrzymujące się na niskim poziomie stopy procentowe, które w połączeniu z obecną strukturą bilansu banku (niski udział wysokomarżowych kredytów oraz depozytów bieżących), skutkowały niższą rentownością. Bank jest obecnie w trakcie przebudowy struktury bilansu - zmierza w kierunku zwiększenia udziału aktywów o wyższej stopie zwrotu. Jednocześnie, po stronie pasywów bank zamierza zmniejszać udział środków pozyskiwanych na rynkach finansowych i sukcesywnie zastępować je środkami podmiotów niefinansowych" - czytamy w komunikacie.

Bank podkreśla, że jego mocną stroną jest jego pozycja w sektorze korporacyjnym, szczególnie w obszarze finansowania przedsięwzięć wspierających ochronę środowiska.

"Widoczne jest to we wzroście salda kredytów proekologicznych grupy, które na koniec września 2015 r. wyniosło 4,5 mld zł i stanowi już blisko 32,2% salda kredytów ogółem (na koniec 2014 r. było to odpowiednio 3,4 mld zł i 26,5%). Sama sprzedaż kredytów 'eko' wzrosła z 1,6 mld zł (w trzech kwartałach 2014 r.) do 2,1 mld zł (w trzech kwartałach 2015 r.) - czyli o około 30%" - napisano w materiale.

Finansowanie udzielane przez bank w tym obszarze wspierało projekty realizowane w większości (94% kwoty) przez klientów korporacyjnych - były to głównie przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii.

d34r8w4

Wskaźniki grupy kształtowały się na bezpiecznym poziomie: współczynnik wypłacalności wyniósł 12,71% na koniec III kwartału 2015 r., wobec 14,03% na koniec 2014 r., a współczynnik Tier 1 - 9,65% na 30 września 2015 r., w porównaniu z 10,46% na koniec 2014 r. Współczynnik wypłacalności banku wyniósł 12,64%, a Tier 1 był na poziomie 9,55%.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem BOŚ Banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)

d34r8w4

Podziel się opinią

Share
d34r8w4
d34r8w4