Trwa ładowanie...
d187ori
espi

KREZUS SA - Powołanie Prezesa Zarządu Krezus S.A. (10/2013)

KREZUS SA - Powołanie Prezesa Zarządu Krezus S.A. (10/2013)
Share
d187ori

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KREZUS SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Prezesa Zarządu Krezus S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu ("Emitent") informuje, że Rada Nadzorcza emitenta na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2013 roku powołała z dniem 2 kwietnia 2013 roku Pana Pawła Konzal na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Krezus S.A. Pan Paweł Konzal od maja 2008 roku był Dyrektorem Departamentu Ropy i Gazu w Światowym Forum Ekonomicznym (World Economic Forum) w Genewie. W tym czasie odpowiadał za strategię sektora paliwowego oraz relacje z Prezesami ponad 25 największych na świecie producentów ropy i gazu odpowiedzialnymi za ponad 50% światowej produkcji ropy, a także Ministrami ds. energii i Szefami najważniejszych międzynarodowych organizacji zajmujących się energią (OPEC, MAE/IEA, WEC itp.). Pan Paweł Konzal kierował również intelektualną agendą Forum w zakresie paliw kopalnych oraz bezpieczeństwa energetycznego będąc współautorem (razem ze światowej klasy ekspertem Dr Danielem Yerginem) czterech kluczowych raportów publikowanych w Davos w latach 2010-2013. Pan Paweł Konzal jest
pomysłodawcą i kierującym ze strony Forum inicjatywą Energy for Society ? pierwszym tego typu globalnym projektem zrzeszającym ponad 20 sygnatariuszy z sektorów ropy i gazu, elektroenergetyki oraz energii odnawialnej, mających operacje we wszystkich regionach świata. Sygnatariusze zatrudniają łącznie ponad 2 miliony pracowników i mają ponad 2000 miliardów dolarów przychodu rocznie. Doświadczenie w Szwajcarii poprzedzone było pracą w grupie PGNiG S.A., najpierw na stanowisku Doradcy Zarządu, a następnie jako Dyrektor Przedstawicielstwa PGNiG S.A. przy Unii Europejskiej w Brukseli. Przedstawicielstwo założone przez Pana Pawła Konzal było pierwszym przedstawicielstwem przy instytucjach unijnych firmy z sektora energii z 12 nowych krajów członkowskich oraz pierwszym przedstawicielstwem korporacji z Polski. Pan Paweł Konzal jest również byłym Doradcą Ministra Gospodarki. Studiował Stosunki Międzynarodowe i Dyplomację, Finanse, Ekonomię i Prawo na uniwersytetach w Turynie (Włochy), Chicago (USA) oraz Nowym Sączu
(Polska). Pan Paweł Konzal nie jest wspólnikiem spółki, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Emitenta oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KREZUS Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KREZUS SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-100 Toruń
(kod pocztowy) (miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie 73
(ulica) (numer)
56 656 26 62 56 656 26 28
(telefon) (fax)
biuro@nfikrezus.pl www.nfikrezus.pl
(e-mail) (www)
526-10-32-881 011154542
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Wiesław Jakubowski p.o. Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d187ori

Podziel się opinią

Share
d187ori
d187ori