Trwa ładowanie...
d36bbx6
espi

KRUK S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii E (56/2013)

KRUK S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii E (56/2013)
Share
d36bbx6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 56 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRUK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii E | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie podjęcia przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwały nr 534/13 w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii E spółki KRUK S.A. (Spółka, Emitent), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 24 lipca 2013 r. powziął informację o Komunikacie Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w którym poinformowano, że zgodnie z ww. uchwałą w dniu 24 lipca 2013 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 27.896 akcji Spółki. Akcje, o których mowa powyżej zostaną oznaczone kodem ISIN: PLKRK0000010. Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu rejestracji ww. akcji wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych S.A. nastąpiło zapisanie akcji Emitenta na rachunkach papierów wartościowych inwestorów, a tym samym (zgodnie z art. 452 § 1 w zw. z art. 451 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych) - podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w ramach warunkowego podwyższenia
kapitału poprzez emisję 27.896 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2011 r. Po zapisaniu akcji Emitenta na rachunkach papierów wartościowych inwestorów kapitał zakładowy Emitenta wynosi 16.928.236 zł i dzieli się na 16.928.236 akcji, z których przysługuje prawo do 16.928.236 głosów na walnym zgromadzeniu KRUK S.A. Po zapisaniu akcji Emitenta na rachunkach papierów wartościowych inwestorów struktura kapitału zakładowego przedstawia się następująco: - 2.692.220 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda, - 11.366.600 akcji na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda, - 1.250.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda, - 491.520 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda, - 1.100.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda, - 27.896 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł
każda. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-204 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Legnicka 56
(ulica) (numer)
71 790 28 51 71 790 21 80
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
894-23-89-605 931189985
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Urszula Okarma Członek Zarządu
2013-07-24 Iwona Słomska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36bbx6

Podziel się opinią

Share
d36bbx6
d36bbx6