Trwa ładowanie...
d3lorlj
d3lorlj
espi

KRUK S.A. - Powołanie dotychczasowego Zarządu KRUK S.A. na kolejną kadencję (9/2015)

KRUK S.A. - Powołanie dotychczasowego Zarządu KRUK S.A. na kolejną kadencję (9/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3lorlj

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KRUK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie dotychczasowego Zarządu KRUK S.A. na kolejną kadencję | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 13 marca 2015 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały o powołaniu z dniem 13 marca 2015 roku Zarządu Spółki na nową, wspólną, 3-letnią kadencję (Uchwały). Zarząd Spółki został powołany na nową kadencję w niezmienionym składzie: 1. Piotr Krupa ? Prezes Zarządu 2. Michał Zasępa ? Członek Zarządu 3. Urszula Okarma ? Członek Zarządu 4. Agnieszka Kułton ? Członek Zarządu 5. Iwona Słomska ? Członek Zarządu. Informacje o powołanych Członkach Zarządu: Piotr Krupa Piotr Krupa jest Prezesem Zarządu Spółki od 2003 r. Piotr Krupa jest współzałożycielem Spółki. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 r. jako wspólnik w spółce cywilnej ?Kuźnicki i Krupa?, której wspólnikiem pozostawał do 2004 r. W 1996 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1997-2000 odbył aplikację sądową, a w latach 2000-2003 aplikację radcowską. Piotr Krupa jest radcą prawnym, posiada również licencję detektywistyczną. Poza działalnością prowadzoną w
ramach Spółek z Grupy KRUK, Piotr Krupa jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Magellan S.A. oraz Euro ? Tax S.A. Wspomniana działalność nie ma charakteru konkurencyjnego w stosunku do działalności wykonywanej przez Emitenta. Piotr Krupa nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto Piotr Krupa nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Agnieszka Kułton Agnieszka Kułton jest Członkiem Zarządu Spółki od 2006 r. Agnieszka Kułton rozpoczęła karierę zawodową w 1996 r. w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu, gdzie pracowała w wydziale finansowo-księgowym jako samodzielny referent. W latach 1997-2000 była zatrudniona w Agencji Ratalnej Sprzedaży ARS S.A., początkowo na stanowisku kierownika działu kredytów, a następnie naczelnika wydziału kredytu i dyrektora pionu do spraw produktu
finansowego. W latach 2000-2001 pracowała jako dyrektor pionu do spraw produktu finansowego w Agencji Ratalnej Sprzedaży ARS Serwis sp. z o.o. oraz w latach 2001-2002 w Euro Kredyt sp. z o.o. Współpracę ze Spółką rozpoczęła w 2002 r. jako specjalista do spraw obrotu i windykacji wierzytelności, następnie w latach 2003-2006 pełniła funkcję dyrektora do spraw windykacji. Agnieszka Kułton w 1995 r. ukończyła Wydział Gospodarki Narodowej na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, uzyskując tytuł magistra. Agnieszka Kułton nie prowadzi działalności wykonywanej poza Spółkami z Grupy KRUK , jak również nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestnicy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto Agnieszka Kułton nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Urszula Okarma Urszula Okarma jest Członkiem Zarządu Spółki od 2006 r. Urszula
Okarma rozpoczęła karierę zawodową w Zakładzie Energetycznym Wrocław jako specjalista do spraw księgowości. W 1999 r. pracowała jako kierownik biura Rady Gminy w Urzędzie Gminy Długołęka, a w latach 1999-2001 jako kierownik działu prewencji w SKK Kredyt S.A. Ze Spółką jest związana od 2002 r., kiedy objęła stanowisko dyrektora departamentu windykacji telefonicznej oraz dyrektora pionu obsługi instytucji finansowych. Urszula Okarma w 1998 r. ukończyła Kierunek Finanse i Bankowość na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, uzyskując tytuł magistra. Urszula Okarma nie prowadzi działalności wykonywanej poza Spółkami z Grupy Kapitałowej KRUK, jak również nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestnicy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto Urszula Okarma nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o
KRS. Iwona Słomska Iwona Słomska jest Członkiem Zarządu Spółki od 2009 r. Iwona Słomska rozpoczęła karierę zawodową w 1994 r., pracując jako dziennikarz radiowy. W latach 1996-2000 pracowała jako public relations manager w Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim S.A. Następnie, w latach 2002-2004, zajmowała stanowiska kierownika działu marketingu i public relations oraz rzecznika prasowego w SKK KREDYT S.A., PKO Towarzystwo Finansowe sp. z o.o. i w Banku Współpracy Europejskiej S.A. Ze Spółką jest związana od 2004 r., kiedy objęła stanowisko dyrektora departamentu marketingu i public relations. Iwona Słomska w 1995 r. ukończyła Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując tytuł magistra. W 2000 r. uzyskała dyplom ukończenia Polsko-Amerykańskiego Studium Komunikacji Społecznej w Organizacji i Zarządzaniu na Politechnice Wrocławskiej, a w 2010 r. ukończyła studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, organizowane we współpracy z Franklin University Ohio. Iwona Słomska nie prowadzi
działalności wykonywanej poza Spółkami Grupy KRUK, jak również nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestnicy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto Iwona Słomska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Michał Zasępa Michał Zasępa jest Członkiem Zarządu Spółki od 2010 r. Michał Zasępa rozpoczął karierę zawodową w A.T. Kearney sp. z o.o., gdzie pracował w latach 2000-2002. Następnie, w latach 2003-2004, pracował w Dresdner Kleinwort Wasserstein Sp. z o.o., a w latach 2004-2010 w Enterprise Investors sp. z o.o. Michał Zasępa w 2000 r. ukończył Szkołę Główną Handlową, uzyskując tytuł magistra na kierunku zarządzanie i marketing. W latach 1996-1997 studiował na University of Wisconsin w ramach Stypendium Fundacji Batorego, a w 1999 r. w Stockholm School of Economics. Michał Zasępa nie prowadzi działalności
wykonywanej poza Spółkami Grupy KRUK, jak również nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestnicy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto Michał Zasępa nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych [?]. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wołowska 8
(ulica) (numer)
71 790 28 51 71 790 21 80
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
894-23-89-605 931189985
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2015-03-13 Iwona Słomska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3lorlj

Podziel się opinią

Share
d3lorlj
d3lorlj