Trwa ładowanie...
d4mzrqg
d4mzrqg
espi

KRUK S.A. - Pozytywna ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz wypłaty dywidendy (8/2015)

KRUK S.A. - Pozytywna ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz wypłaty dywidendy (8/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4mzrqg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-13
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Pozytywna ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku dotyczącego rekomendacji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy informuje, że w dniu 13 marca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki KRUK S.A. za 2014 rok. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny ww. wniosku, w którym Zarząd Spółki proponuje zysk netto za 2014 rok przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 1,50 zł na jedną akcję, a w pozostałej części ww. zysk przeznaczyć na kapitał zapasowy. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [?].

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wołowska 8
(ulica) (numer)
71 790 28 51 71 790 21 80
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
894-23-89-605 931189985
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2015-03-13 Michał Zasępa Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mzrqg

Podziel się opinią

Share
d4mzrqg
d4mzrqg