Trwa ładowanie...
d45i5zz
d45i5zz
espi

KRUSZWICA - Spełnienie się warunku ze znaczącej umowy zawartej przez jednostki zależne spółki Zak ...

KRUSZWICA - Spełnienie się warunku ze znaczącej umowy zawartej przez jednostki zależne spółki Zakłady Tłuszczowe ?Kruszwica? S.A. (30/2014)
Share
d45i5zz

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KRUSZWICA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Spełnienie się warunku ze znaczącej umowy zawartej przez jednostki zależne spółki Zakłady Tłuszczowe ?Kruszwica? S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Tłuszczowych ?Kruszwica? S.A. (?Spółka?), w nawiązaniu do raportu nr 29/2014 z dnia 9 października 2014 r., informuje, że w dniu 3 listopada 2014 powziął informację o spełnieniu się warunku z umowy sprzedaży oraz warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zawartej pomiędzy jednostkami zależnymi Spółki - Mauresa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. 17 stycznia 45B, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 471895 (?Mauresa SKA?) oraz Burgos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. 17 stycznia 45B, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 485163 (?Burgos?) (?Umowa?), o której Spółka poinformowała w raporcie nr 29/2014. Zgodnie z Umową, sprzedaż: (i) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, przy ul. Radzymińskiej 122/124, składającej się z działki Nr 70, KW nr WA3M/00173882/7 (?Nieruchomość
2?); oraz (ii) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, przy ul. Radzymińskiej 122/124, składającej się z działki nr 71, KW nr WA3M/00143401/3 (?Nieruchomość 3?) została dokonana pod warunkiem zawieszającym, że m.st. Warszawa nie wykona prawa pierwokupu przysługującego jej na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. W dniu 3 listopada 2014 r. Spółka powzięła informację, iż m.st. Warszawa złożyło oświadczenie o rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu wobec Nieruchomości 2 i Nieruchomości 3. Wobec powyższego, wszelkie warunki z Umowy zostały spełnione i, zgodnie z Umową, w najbliższych dniach dojdzie do zawarcia pomiędzy Mauresa SKA a Burgos ostatecznej umowy sprzedaży Nieruchomości 2 i Nieruchomości 3. O zwarciu ostatecznej umowy Spółka poinformuje osobnym raportem bieżącym. Mauresa SKA jest spółką w pełni zależną od Spółki. Spółka jest jedynym akcjonariuszem Mauresa SKA oraz jedynym wspólnikiem spółki Mauresa
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie - będącej jedynym komplementariuszem Mauresa SKA. Burgos jest spółką w pełni zależną od Spółki. Spółka jest jedynym wspólnikiem Burgos. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA
(pełna nazwa emitenta)
KRUSZWICA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
88-150 Kruszwica
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Niepodległości 42
(ulica) (numer)
052 35 35 100 052 35 15 199
(telefon) (fax)
ztkruszwica@ztkruszwica.pl www.ztkruszwica.pl
(e-mail) (www)
556-08-00-678 091279630
(NIP) (REGON)
d45i5zz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-03 Jacek Michalak Członek Zarządu
2014-11-03 Sławomir Werbiński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45i5zz

Podziel się opinią

Share
d45i5zz
d45i5zz