Trwa ładowanie...
d1eztjf
d1eztjf
espi

KRUSZWICA - Zawarcie znaczącej umowy ze spółką Osadkowski S.A. (26/2011)

KRUSZWICA - Zawarcie znaczącej umowy ze spółką Osadkowski S.A. (26/2011)
Share
d1eztjf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRUSZWICA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy ze spółką Osadkowski S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 23 listopada 2011 roku, Spółka zawarła dwie umowy zakupu nasion rzepaku ze zbiorów 2011 roku, ze spółką Osadkowski S.A., z siedzibą w Bierutowie, ul. Kolejowa 6. Wartość zawartych umów wyniosła 4,3 mln PLN. W okresie ostatnich 12 miesięcy, Spółka zawarła ze spółką Osadkowski S.A. szereg umów zakupu nasion rzepaku ze zbiorów 2011 roku oraz ze zbiorów 2012 roku. Największą pod względem wartości, spośród umów zawartych pomiędzy podmiotami w okresie ostatnich 12 miesięcy, jest umowa zakupu nasion rzepaku z dnia 26.07.2011 roku, o wartości 9,7 mln PLN. Łączna wartość umów, zawartych pomiędzy Spółką a Osadkowski S.A., w okresie ostatnich 12 miesięcy, wyniosła 66,9 mln PLN i osiągnęła wartość znaczącą, tj. przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki, których wartość na dzień 30.09.2011 roku wynosiła 658,1 mln PLN. Warunki umowy z dnia 23 listopada 2011 roku, jak i pozostałych umów zawartych pomiędzy podmiotami, nie odbiegają od
powszechnie stosowanych dla danego typu umów handlowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA
(pełna nazwa emitenta)
KRUSZWICA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
88-150 Kruszwica
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Niepodległo?ci 42
(ulica) (numer)
052 35 35 100 052 35 15 199
(telefon) (fax)
ztkruszwica@ztkruszwica.pl www.ztkruszwica.pl
(e-mail) (www)
556-08-00-678 091279630
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 Wojciech Jachimczyk Członek Zarządu
2011-11-23 Tomasz Wika Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1eztjf

Podziel się opinią

Share
d1eztjf
d1eztjf