Trwa ładowanie...
d2hcx6o
espi

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Nabycie akcji Krynicki Recykling S.A. przez osobę zarządzającą (19/2013)

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Nabycie akcji Krynicki Recykling S.A. przez osobę zarządzającą (19/2013)
Share
d2hcx6o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji Krynicki Recykling S.A. przez osobę zarządzającą | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Krynicki Recykling S.A. działając na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 24 kwietnia 2013 roku powziął informację o nabyciu akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii G Krynicki Recykling S.A. przez Prezesa Zarządu ? Pana Adama Krynickiego. Nabycie miało miejsce w trybie pozagiełdowym w dniu 24 kwietnia 2013 roku, w ilości 283.050 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji po cenie 0,10 zł za jedną akcję. Niniejsza transakcja jest związana z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych w ramach realizowanego w Spółce programu motywacyjnego dla członków Zarządu, zgodnie z uchwałą nr 05/10/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 października 2012 r. Przed dokonaniem powyższej transakcji Pan Adam Krynicki posiadał 2.568.774 sztuk akcji, co stanowiło 17,26% udziału w kapitale zakładowym Krynicki Recykling S.A. i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Po dokonaniu
transakcji Pan Adam Krynicki posiada 2.851.824 sztuk akcji, co stanowi 18,74% udziału w podwyższonym o emisję akcji serii G kapitale zakładowym Krynicki Recykling S.A. i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRYNICKI RECYKLING S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10-089 Olsztyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Iwaszkiewicza 48/23
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
739-33-40-652 519544043
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-24 Adam Krynicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hcx6o

Podziel się opinią

Share
d2hcx6o
d2hcx6o