Trwa ładowanie...
d4lbvzl

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej (49/2013)

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej (49/2013)

Share
d4lbvzl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-19
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat
Wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej "Emitent") z siedzibą w Olsztynie informuje, że otrzymał pierwszą transzę płatności w formie zaliczki w ramach projektu "Wdrożenie autorskiego wynalazku motorem długofalowego rozwoju spółki Krynicki Recykling S.A. opartego o innowacje", nr umowy UDA-POIG.04.06.00-24-031/12-00, w łącznej wysokości 9.488.774,95 zł, z czego 15% zostało wypłacone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w dniu 17 lipca br., a 85% transzy Emitent otrzymał z Ministerstwa Finansów w dniu 18 lipca br. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Pilotaż "Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku"), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. O przyznanym dofinansowaniu oraz podpisanej umowie o dofinansowanie Emitent informował w raportach bieżących nr 5/2013 i 33/2013.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lbvzl

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 10-089 | | Olsztyn | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Iwaszkiewicza | | 48/23 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 739-33-40-652 | | 519544043 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 Adam Krynicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lbvzl

Podziel się opinią

Share
d4lbvzl
d4lbvzl