Trwa ładowanie...
d4b13t8

KUKE: Eksport z Polski wzrósł o 5,0% r/r do 14,18 mld euro we wrześniu

Warszawa, 03.11.2014 (ISBnews) - Eksport z Polski wzrósł o 5,0% r/r i wyniósł 14,184 mld euro, wynika z szacunków Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Korporacja oczekuje, że w całym 2014 r. eksport okaże się większy o 6% r/r i sięgnie 157,7 mld euro, zaś w roku 2015 eksport może zwiększyć się do 175,9 mld euro, tj. o 11,5% r/r.
Share
d4b13t8

"Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki we wrześniu oraz zapotrzebowania na usługi Korporacji w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że we wrześniu eksport z Polski wyniósł 14,184 mld euro. Był więc o 22,7% większy niż w sierpniu i jednocześnie o 5,0% większy niż we wrześniu 2013 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 59,443 mld tj. o 22,6% więcej niż w sierpniu i równocześnie o 3,9% więcej niż przed dwunastoma miesiącami" - czytamy w komunikacie.

Liczony w złotych eksport wyniósł 59,443 mld tj. o 22,6% więcej niż w sierpniu i równocześnie o 3,9% więcej niż przed dwunastoma miesiącami.

KUKE podkreśla, że wrześniowy wzrost obrotów jest zjawiskiem typowym. Zazwyczaj bowiem latem, zwłaszcza w sierpniu, aktywność przemysłu ulega obniżeniu (ponieważ w części zakładów czas ten przeznaczony jest na coroczne przeglądy i konserwacje linii technologicznych), we wrześniu zaś następuje powrót do normalnej aktywności.

d4b13t8

"Zwiększony jest on już często początkiem większych dostaw związanych z zaopatrzeniem na okres jesieni czy wręcz świąt. Tegoroczny letni spadek aktywności okazał się wyraźnie głębszy od typowego. Wskazywały na to dane o wynikach przemysłu i handlu hurtowego, a potwierdziły wyniki dotyczące samego eksportu. W części był to efekt kontynuacji osłabiania koniunktury. W części zaś mógł być to efekt intensywniej niż w latach poprzednich wykorzystywanych urlopów. Wrześniowe dane o wynikach przemysłu i handlu hurtowego zdają się przemawiać za silniejszym niż zwykle powakacyjnym odrodzeniu eksportu" - czytamy także.

Korporacja wskazuje na bardzo niepokojący brak wyraźniejszych postępów w łagodzeniu konfliktu na linii Kijów - Moskwa. Przekłada się on na pogłębiające się ograniczenie sprzedaży naszych towarów na tamtejsze rynki. Podkreśla jednak, że ostateczna skala regresu eksportu na kierunku wschodnim uzależniona jest od tego, kiedy zacznie normalizować się sytuacja polityczna, a wraz z nią gospodarcza w regionie oraz od tempa w jakim będzie ona postępować. Wpływ tego czynnika istotnie kształtuje możliwe do wypracowania wzrosty eksportu z Polski ogółem, rzutuje też na zmianę kierunków ekspansji naszych producentów, podano także.

"W przypadku części dostaw spłycenie popytu w krajach Europy Środkowej i Wschodniej możliwe jest do skompensowania sprzedażą na inne rynki. Niestety, ostatnie osłabienie koniunktury u naszych głównych europejskich partnerów wyraźnie ograniczyło chłonność tamtejszych rynków na nasze towary (tak tradycyjnie tam sprzedawanych jak i tych przekierowanych z rynków wschodnich). Mniejsze od oczekiwanego jest też tempo wzrostu popytu na rynku krajowym - co zmniejsza szansę na zbyt towarów przygotowanych dla zewnętrznych odbiorców, a nie sprzedanych" - podkreśla KUKE.

Korporacja oczekuje, że w okresie wrzesień - listopad 2014 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 4,9% w euro, a w wymiarze złotowym o 4,7%.

d4b13t8

Aktualne szacunki potencjału gospodarczego polskich wytwórców oraz zmian w popycie na nasze towary w roku 2014 pozwalają oczekiwać wzrostu eksportu do kwoty 157,7 mld euro, co stanowić będzie wynik o 6,0% wyższy niż w roku 2013.

"W ujęciu złotowym eksport w roku bieżącym powinien zamknąć się kwotą 659,2 mld, co odpowiadać będzie wzrostowi o 5,5% w stosunku do wyników wypracowanych w roku 2013. W miarę poprawy koniunktury na rynku europejskim oraz normalizacji sytuacji u naszych wschodnich partnerów, zwiększać się też będzie dynamika polskiego eksportu. W roku 2015 eksport może zwiększyć się do 175,9 mld euro (o 11,5%), co w wymiarze złotowym odpowiadać będzie kwocie 718,5 mld (wzrost o 9,0%)" - napisano także w materiale.
(ISBnews)

d4b13t8

Podziel się opinią

Share
d4b13t8
d4b13t8