Trwa ładowanie...
d12yuhg
d12yuhg
espi

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Instalowanie wiertnicy na miejscu odwiertu LKU-1 w Bloku L Brunei (15...

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Instalowanie wiertnicy na miejscu odwiertu LKU-1 w Bloku L Brunei (15/2013)
Share
d12yuhg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Instalowanie wiertnicy na miejscu odwiertu LKU-1 w Bloku L Brunei | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej [...] Kierownictwo KULCZYK OIL VENTURES INC. ("KOV" lub "Spółka"), informuje, że wiertnica ETP-03 jest obecnie instalowana na miejscu odwiertu Uskok Lukut-1 ("LKU-1"), w ramach przygotowań do rozpoczęcia wierceń zaplanowanych na II etap programu poszukiwawczego w Bloku L w Brunei. Przewiduje się obecnie, że prace wiertnicze rozpoczną się w połowie maja 2013 r. LKU-1 jest pierwszym odwiertem wykonywanym w programie wierceń II etapu prac poszukiwawczych w Bloku L w Brunei. Odwiert będzie badał potencjał struktury "potrójnego węzła", która uformowała się w miejscu przecięcia dwóch antyklin - Belait i Jerudong, nazwanym pułapką Simbatang. Pierwszorzędne cele, znajdujące się na głębokości ok. 2.000 m (mierzone w pionie), to podstawa zbocza osadów piasku z okresu środkowego miocenu o przewidywanej łącznej miąższości nawet do 250 m. Spodziewane jest nadciśnienie, dlatego też Spółka będzie korzystać z technik pozwalających na
zarządzanie ciśnieniem przy realizacji odwiertu LKU-1. Jednocześnie KOV przypomina, iż posiada 90 proc. udział w Bloku L poprzez dwie spółki zależne (100 proc.): Kulczyk Oil Brunei Limited, która ma 40 proc. udziałów i AED Southeast Asia Limited, która posiada 50 proc. udziałów i jest operatorem tego bloku. Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie wybranych części informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim udostępnionej publicznie przez Emitenta na terytorium państwa jego siedziby, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki KULCZYK OIL VENTURES pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji prasowej dostępne jest na stronie internetowej www.kulczykoil.com | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 15/2013Date: 2013-04-24Issuer’s trading name: KULCZYK OIL VENTURES INC. Title: Brunei Block L – Drilling Rig On Location For Lukut Updip-1 Well Legal basis: other regulations Content:Pursuant to Article 62.8 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering […], the Management of KULCZYK OIL VENTURES INC. (”KOV” or “Company”) announces that the ETP-03 drilling rig is currently being rigged up at the Lukut Updip-1 (“LKU-1”) well-site in preparation for the commencement of the Brunei Block L Phase 2 drilling campaign. The spud date of LKU-1 is now anticipated to be mid-May 2013. LKU-1 well is the first exploration well to be drilled during the Brunei Block L Phase 2 drilling campaign. The well will test the potential of a “triple junction” structure that has formed where the Belait and Jerudong Anticlines intersect the Simbatang Fault. The primary targets, at a true vertical depth of approximately 2,000 metres, are base slope sand deposits of Middle Miocene age with an anticipated aggregate
thickness of up to 250 metres. Overpressure is expected and the Company will use managed pressure drilling techniques for the drilling of LKU-1. KOV has a 90% interest in the Block L with indirect wholly-owned subsidiary Kulczyk Oil Brunei Limited having a 40% interest and indirect wholly-owned subsidiary AED Southeast Asia Limited (operator) having a 50% interest. This text is a translation of selected excerpts from the original news release in English, which has been filed by KOV in Canada by way of the SEDAR system and is available in English at the website www.sedar.com by entering the Company name KULCZYK OIL VENTURES at http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. The Polish translation of the entire text of the news release is available at the website: www.kulczykoil.com | |

d12yuhg

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KULCZYK OIL VENTURES INC.
(pełna nazwa emitenta)
KULCZYK OIL VENTURES INC. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
T2P 3J4 Calgary
(kod pocztowy) (miejscowość)
Suite 1170, 700-4th Avenue SW
(ulica) (numer)
+1 (403) 264-8877; +48 22 4142100-01 +1 (403) 264-8861, +48 22 412 48 60
(telefon) (fax)
info@kulczykoil.com www.kulczykoil.com
(e-mail) (www)
107 00 17 408 O/Polska 142675340 O/Polska
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-24 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12yuhg

Podziel się opinią

Share
d12yuhg
d12yuhg