Trwa ładowanie...
d1oa5st

LAUREN PESO POLSKA S.A. - Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych ...

LAUREN PESO POLSKA S.A. - Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych oraz o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów (1/2013)

Share
d1oa5st

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | KNF | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LAUREN PESO POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych oraz o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 pkt 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, iż w dniu 02.01.2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Adriana Tabora ? Wiceprezesa Zarządu Emitenta o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych oraz o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Wg informacji zawartych w niniejszym zawiadomieniu: 1.Nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w Spółce Lauren Peso Polska S.A. o co najmniej 1%, poprzez zawarcie umowy darowizny 1.828.000 akcji na okaziciela Spółki Lauren Peso Polska w dniu 21.12.2012 r. Akcje zostały darowane na rzecz siostry pana Adriana Tabora. 2.Przed dokonaniem transakcji Pan Adrian Tabor posiadał 22.346.100
sztuk akcji stanowiących 33,60% dających 42.846.100 głosów na WZA stanowiących 39,85% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Lauren Peso Polska S.A. 3.Po dokonaniu transakcji Pan Adrian Tabor posiada 20.521.100 sztuk akcji stanowiących 30,86% dających 41.018.100 głosów na WZA stanowiących 38,16% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Lauren Peso Polska S.A. 4.Nie występują podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki. 5.Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1oa5st

| | | LAUREN PESO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LAUREN PESO POLSKA S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-500 | | Chorzów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Dąbrowskiego | | 48 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-02 Kamil Kita Prezes Zarządu Kamil Kita
2013-01-02 Adrian Tabor Wiceprezes Zarządu Adrian Tabor

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1oa5st

Podziel się opinią

Share
d1oa5st
d1oa5st