Trwa ładowanie...
d9simqv
espi

LEASING-EXPERTS - Warunkowa rejestracja obligacji serii B w KDPW (67/2014) - EBI

LEASING-EXPERTS - Warunkowa rejestracja obligacji serii B w KDPW (67/2014)
Share
d9simqv

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 67 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Warunkowa rejestracja obligacji serii B w KDPW | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 22 lipca 2014 roku, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwałą nr 656/14 postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 3.000 (trzy tysiące) obligacji na okaziciela serii B spółki LEASING-EXPERTS S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu w dniu 05 lipca 2016 r., wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu tej spółki z dnia 13 maja 2014 r. oraz oznaczyć je kodem PLLSGEX00032, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu. Jednocześnie zastrzeżono, że zarejestrowanie tych obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu. Informacja o zarejestrowaniu obligacji, o których mowa powyżej, pod kodem PLLSGEX00032, zostanie przekazana w formie
komunikatu Krajowego Depozytu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w związku z warunkową rejestracją przedmiotowych obligacji w KDPW, w najbliższych dniach zostanie złożony wniosek o wprowadzenie obligacji do publicznego obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu na rynek Catalyst. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Pawłowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9simqv

Podziel się opinią

Share
d9simqv
d9simqv