Trwa ładowanie...
d1xg09l

LEGAL STREAM S.A. - Informacja o zmianie znacznego pakietu akcji (22/2012)

LEGAL STREAM S.A. - Informacja o zmianie znacznego pakietu akcji (22/2012)

Share
d1xg09l

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LEGAL STREAM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Legal Stream S.A. (dalej "Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 2 kwietnia 2012 r. otrzymał od pana Tadeusza Matyjasa zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zawarciu w dniu 28 marca 2012 r. transakcji kupna za pośrednictwem podmiotu zależnego TM Gold and Silver Sp. z o.o. w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), których przedmiotem było nabycie 549 082 (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa ) akcji Spółki, co stanowi 5,49 procenta kapitału zakładowego. W zawiadomieniu pana Tadeusza Matyjasa występuje oczywista omyłka pisarska polegająca na ominięciu słowa: "tysięcy" w słownym opisie liczby 549 082. W związku z zawartymi transakcjami akcjonariusz wraz z podmiotem zależnym posiada prawo do oddania 5 558
140 (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 55,58 procenta ogólnej liczby głosów. Akcjonariusz poinformował, że nie wyklucza dalszych zakupów udziałów w Spółce. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xg09l

| | | LEGAL STREAM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LEGAL STREAM S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-310 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Odrowąża | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 789 16 04 | | +48 22 789 16 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@legalstream.pl | | www.legalstream.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5252509160 | | 142972003 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Grzegorz Nowaczewski Prezes Zarządu Grzegorz Nowaczewski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xg09l

Podziel się opinią

Share
d1xg09l
d1xg09l