Trwa ładowanie...
d1gk64s
espi

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - INFORMACJA DOT. DAT PRZEKAZYWANI...

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - INFORMACJA DOT. DAT PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2012 R. (4/2012)

Share
d1gk64s
WIADOMOŚĆ
Działajac na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamkniety, zwany dalej "Funduszem" reprezentowany przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA przekazuje raport bieżący zawierający stałe daty przekazywania raportów okresowych Funduszu w 2012 roku : Raport kwartalny za IV kwartał 2011 r. - 14 lutego 2012 r.Raport roczny za okres kończący się 31 grudnia 2011 r. - 30 kwietnia 2012 r.Raport kwartalny za I kwartał 2012 r. - 7 maja 2012 r.Raport kwartalny za II kwartał 2012 r. - 6 sierpnia 2012 r.Raport półroczny za okres kończący się 30 czerwca 2012 r. - 31 sierpnia 2012 r.Raport kwartalny za III kwartał 2012 r. - 5 listopada 2012 r.
Plik Opis

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 4 / 2012
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2012-01-31
Nazwa podmiotu: LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu: INFORMACJA DOT. DAT PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2012 R.
Podstawa prawna § 103 ust. 1 oie - stałe daty przekazyw. w danym roku raportów okresów

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Jacek Treumann Członek Zarządu
2012-01-31 Norbert Chwesiuk Dyrektor Finansowy/Prokurent

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1gk64s

Podziel się opinią

Share
d1gk64s
d1gk64s