Trwa ładowanie...
d33atwb
espi

LENA LIGHTING - Informacja o zbyciu akcji Emitenta przez osobę powiązaną (3/2013)

LENA LIGHTING - Informacja o zbyciu akcji Emitenta przez osobę powiązaną (3/2013)

Share
d33atwb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-22
Skrócona nazwa emitenta
LENA LIGHTING
Temat
Informacja o zbyciu akcji Emitenta przez osobę powiązaną
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że w dniu 21 stycznia 2013 r. otrzymał informację od Prezesa Zarządu Spółki Włodzimierza Lesińskiego o zbyciu akcji Spółki Lena Lighting SA przez osobę z nim powiązaną. Zawiadomienie zostało dokonane w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie dotyczy transakcji zbycia 23.486 (dwudziestu trzech tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) sztuk akcji po kursie 3,35zł - 3,43zł średni kurs akcji wyniósł 3,38zł za 1 akcję. W sumie za wartość: 79.428,81 złotych. Transakcje zostały dokonane w czasie sesji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 18 stycznia 2013 r. Równocześnie osoba powiązana nie wyraziła zgody na przekazywanie do publicznej wiadomości swoich danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33atwb

| | | LENA LIGHTING SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LENA LIGHTING | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 63-000 | | Środa Wielkopolska | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Kórnicka 52 | | 52 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 2860300 | | 061 2854059 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 786-16-16-166 | | 634635800 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Cezary Tomasz Filipiński Członek Zarzadu
2013-01-22 Joanna Rybak-Schrödter Dyrektor Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33atwb

Podziel się opinią

Share
d33atwb
d33atwb