Trwa ładowanie...
d2vsyfn

LETUS CAPITAL - Zawarcie istotnej umowy (7/2015) - EBI

LETUS CAPITAL - Zawarcie istotnej umowy (7/2015)

Share
d2vsyfn

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 7 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie istotnej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach (?Emitent?) informuje, że w dniu 06.05.2015r. zawarła umowę o współpracy z czołowym producentem rozwiązań w dziedzinie techniki solarnej w Europie ? spółką Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu, której instrumenty finansowe są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Umowa określa warunki współpracy pomiędzy podmiotami dotyczące zakupu przez Emitenta produktów z oferty Sunex S.A. oraz dokonywania ich dalszej sprzedaży (Emitent będzie pośredniczył w sprzedaży produktów Sunex S.A.). Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Umowa ma charakter warunkowy i w pełni zacznie obowiązywać po rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Emitenta w zakresie przedmiotu jego działalności uwzględniającego możliwość prowadzenia działalności wynikającej z zawartej umowy. Emitent w najbliższym czasie podejmie działania mające na celu dokonanie zmiany jego Statutu. Emitent uznał wskazaną umowę za istotną z uwagi na skalę przedsięwzięcia wynikającego z
przedmiotowej umowy oraz potencjalnie długotrwały okres trwania umowy (umowa została zawarta na czas nieokreślony), który może istotnie wpłynąć na ostateczne wynagrodzenie Emitenta wynikające z przedmiotowej umowy, które może stanowić stałe źródło dochodu Emitenta. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vsyfn

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Jura Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vsyfn

Podziel się opinią

Share
d2vsyfn
d2vsyfn