Trwa ładowanie...
d3hkizs
espi

LIBERTY GROUP S.A. - Zawiadomienie od osoby nadzorującej w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 2...

LIBERTY GROUP S.A. - Zawiadomienie od osoby nadzorującej w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie o nabyciu i zbyciu akcji Emitenta (4/2011)

Share
d3hkizs

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LIBERTY GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie od osoby nadzorującej w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie o nabyciu i zbyciu akcji Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 24 stycznia 2012 roku otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych - zawiadomienie z dnia 19 stycznia 2012 roku sporządzone przez członka Zarządu Domu Maklerskiego Capital Partners S.A., który jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, o następujących transakcjach zbycia akcji Spółki w dniach: 1.10 stycznia 2012 r. akcjonariusz sprzedał 26.674 akcji Spółki w cenie 0,20 zł na akcję; 2.11 stycznia 2012 r. akcjonariusz sprzedał 6.815 akcji Spółki w cenie 0,20 zł na akcję; 3.11 stycznia 2012 r. akcjonariusz sprzedał 17.511 akcji Spółki w cenie 0,22 zł na akcję; 4.12 stycznia 2012 r. akcjonariusz sprzedał 28.000 akcji Spółki w cenie
0,23 zł na akcję; 5.12 stycznia 2012 r. akcjonariusz sprzedał 14.000 akcji Spółki w cenie 0,26 zł na akcję; 6.12 stycznia 2012 r. akcjonariusz sprzedał 10.000 akcji Spółki w cenie 0,27 zł na akcję; 7.12 stycznia 2012 r. akcjonariusz sprzedał 10.000 akcji Spółki w cenie 0,28 zł na akcję; 8.12 stycznia 2012 r. akcjonariusz sprzedał 12.000 akcji Spółki w cenie 0,29 zł na akcję;" | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hkizs

| | | LIBERTY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LIBERTY GROUP S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-739 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stępińska | | 22/30 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 8410037 | | 22 642 23 90 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@libertygroup.pl | | www.libertygroup.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 951-22-35-691 | | 141163738 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-25 Zbigniew Berkowicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hkizs

Podziel się opinią

Share
d3hkizs
d3hkizs