Trwa ładowanie...
deot9gd
espi

LIBET S.A. - Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 29 lipca 2013 roku. (20/2...

LIBET S.A. - Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 29 lipca 2013 roku. (20/2013)

Share
deot9gd
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-30
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 29 lipca 2013 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. ("Spółka") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych: (1) w § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami, "Rozporządzenie"), w załączniku do niniejszego raportu bieżącego przedkłada treści uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dnia 29 lipca 2013 roku ("NWZA"); (2) w § 38 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia informuje, iż NWZA odstąpiło od rozpatrzenia punktu 4 planowanego porządku obrad tj. od wyboru komisji skrutacyjnej;
Załączniki
Plik Opis
InfoESPI20 2013EGMresolutions.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

deot9gd

| | | LIBET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LIBET S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-332 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 33 51 101 | | (71) 33 51 100 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gpw@libet.pl | | www.libet.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-242-24-24 | | 141349437 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-30 THOMAS LEHMANN PREZES ZARZĄDU THOMAS LEHMANN
2013-07-30 IRENEUSZ GRONOSTAJ CZŁONEK ZARZĄDU IRENEUSZ GRONOSTAJ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

deot9gd

Podziel się opinią

Share
deot9gd
deot9gd