Trwa ładowanie...
d3on51u

LIVECHAT SOFTWARE S.A. - Obniżenie udziału w kapitale Spółki poniżej progu 5% głosów na Walnym Zg ...

LIVECHAT SOFTWARE S.A. - Obniżenie udziału w kapitale Spółki poniżej progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu (12/2015)

Share
d3on51u

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Obniżenie udziału w kapitale Spółki poniżej progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, że w dniu 23 marca 2015 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od pana Grzegorza Bielowickiego dotyczące obniżenia przez niego zaangażowania w kapitale Spółki poniżej progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zawiadomienie zostało wysłane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zmniejszenie stanu posiadania akcji Spółki poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów Spółki nastąpiło w wyniku przeprowadzonej w dniu 20 marca 2015 r. poza rynkiem regulowanym transakcji, w ramach której Akcjonariusz zbył 1.906.405(słownie: jeden milion dziewięćset sześć tysięcy czterysta pięć) akcji Spółki reprezentujących 7,40% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.906.405(słownie: jeden milion dziewięćset sześć tysięcy czterysta pięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 7,40% ogólnej
liczby głosów Spółki (zwanej dalej jako ?Transakcja?). Przed przeprowadzeniem Transakcji Akcjonariusz: - bezpośrednio posiadał 1.906.405(słownie: jeden milion dziewięćset sześć tysięcy czterysta pięć) akcji Spółki reprezentujących 7,40% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.906.405 (słownie: jeden milion dziewięćset sześć tysięcy czterysta pięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 7,40% ogólnej liczby głosów Spółki; - pośrednio nie posiadał akcji Spółki. Po dokonaniu Transakcji Akcjonariusz pośrednio ani bezpośrednio nie posiada akcji Spółki. Akcjonariusz poinformował też, że nie istnieją podmioty zależne wobec niego, które posiadają akcje Spółki oraz nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3on51u

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-021 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wojciecha Korfantego | | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 345 40 57 | | +48 71 723 44 81 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 899-24-47-196 | | 932803200 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Urszula Jarzębowska członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3on51u

Podziel się opinią

Share
d3on51u
d3on51u