Trwa ładowanie...
d3qhalj
espi

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (8/2015)
Share
d3qhalj
TREŚĆ RAPORTU:
Określenie waluty PLN
Pozycja danych bieżąca poprzednia
Data wyceny 2015-03-25 2015-02-25
Wartość aktywów netto 92 863 050,57 92 071 175,84
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny 1 309,70 1 298,53

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2015
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2015-03-26
LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-085 WARSZWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
BIELAŃSKA 12
(ulica) ( numer)
(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 info@leggmason.com
(telefon) (fax) (e-mail)
www.leggmason.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d3qhalj

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2015-03-26 Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu
2015-03-26 Jacek Treumann Członek Zarządu

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d3qhalj

Podziel się opinią

Share
d3qhalj
d3qhalj