Trwa ładowanie...
d28mf34

Łódzkie/ 400 mln zł na rozwój obszarów wiejskich

400 mln zł ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Gmin Wiejskich rozdysponuje samorząd woj. łódzkiego do 2020 r. Pierwsze konkursy dla beneficjentów ruszą na przełomie września i października b.r.

Share
d28mf34

Jak wyjaśnił na czwartkowej konferencji prasowej marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień, PROW jest trzecią formułą programową - obok Regionalnego Programu Operacyjnego i Funduszu Społecznego - za pomocą której samorząd wspiera rozwój województwa.

"W poprzedniej perspektywie wsparcie ograniczało się do gmin wiejskich i miast poniżej 5 tys. mieszkańców, obecnie otwarcie jest szersze - mówimy o dedykowanych działaniach dla miast do 20 tys. mieszkańców. PROW obejmuje 177 gmin woj. łódzkiego. Środki, które chcemy uruchamiać na przełomie września i października, to ponad 400 mln zł. W poprzednim okresie programowania zaczynaliśmy to działanie od 300 mln zł. Rozdysponowaliśmy 700 mln zł - korzystaliśmy ze środków niewykorzystanych w kraju" - podkreślił marszałek.

Znaczna część budżetu PROW będzie przeznaczona na duże - w skali lokalnej - projekty infrastrukturalne. Wśród nich przewidziano m.in. budowę i remont dróg gminnych i powiatowych (maks. wsparcie wynosi 3 mln zł), projekty wodno-kanalizacyjne (do 2 mln zł) oraz budowę i remont targowisk, na których będą oferowane artykuły pochodzące bezpośrednio z upraw i hodowli indywidualnych rolników (do 1 mln zł). Program umożliwia uzyskanie do 500 tys. zł na budowę i remont obiektów pełniących funkcje kulturalne, ochronę zabytków, a także na kształtowanie ładu przestrzennego.

d28mf34

Specjalne środki zarezerwowano na postępowania scaleniowe, prowadzące do powstawania dużych gospodarstw. Projekty prowadzą starostwa, dofinansowanie obejmuje prace przygotowawcze i zagospodarowanie przestrzenne, które pomoże w uporządkowaniu ziem posiadanych przez rolników.

Obok jednostek samorządu terytorialnego o dofinansowanie - w ramach wdrażanej od 2004 r. inicjatywy LEADER - mogą ubiegać się osoby fizyczne, prawne, stowarzyszenia, przedsiębiorcy, kościoły, związki wyznaniowe, rolnicy, a także działające nieformalnie koła gospodyń wiejskich i ochotnicze straże pożarne.

"W nowej perspektywie LEADER będzie dotyczył zakładania nowej działalności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości na terenach objętych działaniem PROW. Do rolników skierowana jest oferta tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości, promowania lokalnych marek i tworzenia rynków zbytu. Społeczności lokalne będą mogły skorzystać ze środków na infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturalną oraz drogową. To pole do popisu dla aktywizujących się mieszkańców wsi" - zaznaczył wicemarszałek woj. łódzkiego Dariusz Klimczak.

Według dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Marii Kaczorowskiej, do tej pory w ramach PROW zrealizowano w Łódzkiem ok. 4 tys. projektów różnego rodzaju. "Wsparcie uzyskały projekty +miękkie+, np. wydarzenia takie jak dożynki, a także duże infrastrukturalne inwestycje: drogi, oczyszczalnie ścieków, centra wsi, obiekty sportowe. W Łódzkiem obserwujemy wzmożoną migrację mieszkańców miast na wieś - bo tam mieszka się ładniej. Trudno już mówić o zapóźnieniach wsi w stosunku do miast" - dodała.

d28mf34

Podziel się opinią

Share
d28mf34
d28mf34