Trwa ładowanie...
d3z4pm3

Lokatorzy mieszkań komunalnych demonstrowali w Warszawie

Kilkadziesiąt osób z Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów demonstrowało w piątek w Warszawie, domagając się rozwoju budownictwa komunalnego w stolicy i kontroli wzrostu czynszów. Uczestnicy demonstracji przeszli spod pomnika de Gaulle'a na Plac Zamkowy.

Share
d3z4pm3

- Mamy też postulaty łatwiejsze do spełnienia. Chcemy np., żeby miasto zawiadamiało lokatorów o tym, że budynek, w którym mieszkają, będzie reprywatyzowany, żeby miasto zorganizowało system pomocy prawnej dla lokatorów oraz stworzyło system interwencji błyskawicznej w sytuacjach, kiedy lokatorzy są szykanowani przez właścicieli, którym przekazane zostały budynki należące wcześniej do miasta. Chcemy być partnerem dla samorządu, chcemy okrągłego stołu z władzami Warszawy - powiedział PAP Andrzej Smosarski ze stowarzyszenia.

- Problem mieszkaniowy nie jest w Polsce wyłącznie problemem ludzi biednych, należy skończyć z tą fikcją. Mieszkanie jest dla obywatela dobrem bardzo kosztochłonnym - dodał.

W rozdawanej przechodniom ulotce lokatorzy napisali m.in., że władze miasta razem z lobby właścicieli kamienic skutecznie starają się ograniczyć liczbę mieszkań komunalnych oraz wycisnąć ostatni grosz z lokatorów.

d3z4pm3

- Te protesty to próba zaspokojenia indywidualnych ambicji zdobycia przez kilka osób rozgłosu kosztem mieszkańców, którzy mogliby przyjść do miasta po pomoc, a nie robią tego, bo są dezinformowani - powiedziała PAP z-ca dyrektora biura polityki lokalowej stołecznego ratusza Katarzyna Łęgiewicz.

Podkreśliła, że po wejściu w życie nowych przepisów żaden z dotychczasowych lokatorów nie stracił i nie straci mieszkania. - Lokatorzy ci mają umowy na czas nieokreślony. Co więcej, dla mieszkających w lokalach socjalnych, którzy podpisują umowy na okres trzech lat, kryterium dochodowe zostało zwiększone, by nie byli zmuszeni do opuszczenia lokalu, zanim ich sytuacja materialna się nie ustabilizuje - dodała.

Od stycznia br. podstawowa stawka czynszu w mieszkaniach komunalnych w Warszawie wynosi ok. 6 zł za m kw. Poprzednio było to 2 zł za m kw. Wysokość czynszu może zostać obniżona m.in. ze względu na niski standard lokalu - brak kanalizacji czy bieżącej wody. Najemca może też starać się o dodatek mieszkaniowy. Najemcom o niskich dochodach przysługują ulgi, sięgające nawet 60 proc. wysokości czynszu.

Na początku lipca br. Rada Warszawy uchwaliła nowe zasady najmu lokali komunalnych - zmienione zostały kryteria dochodowe, uprawniające do starania się o najem lokali komunalnych - na preferencyjne zasady ich najmu mogą liczyć m.in. emeryci i rodziny wielodzietne. Korzystne zasady najmu dotyczą także osób mieszkających w budynkach zwróconych byłym właścicielom, a odebranych im niezgodnie z prawem w 1945 r. na mocy dekretu Bieruta.

d3z4pm3

W Warszawie jest ok. 96 tys. lokali komunalnych, w tym ok. 3 tys. lokali socjalnych, przyznawanych osobom o najniższych dochodach. Na koniec 2008 r. z opłatami czynszowymi dłużej niż 3 miesiące zalegało blisko 24 tys. najemców mieszkań komunalnych, czyli ok. 1/4 wszystkich. Łączne zadłużenie wszystkich mieszkań komunalnych w stolicy sięgało 160 mln zł.

Według przyjętego przez Radę Warszawy wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta, do 2012 r. zmniejszy się on o 12 proc., ale liczba lokali socjalnych zwiększy się blisko dwukrotnie.

d3z4pm3

Podziel się opinią

Share
d3z4pm3
d3z4pm3