Trwa ładowanie...
d464b0l
espi

LOKATY BUDOWLANE - Utworzenie celowej Spółki zależnej do realizacji inwestycji budowlanej oraz za ... - EBI

LOKATY BUDOWLANE - Utworzenie celowej Spółki zależnej do realizacji inwestycji budowlanej oraz zakup działek budowlanych w Warszawie (16/2014)
Share
d464b0l

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 16 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Utworzenie celowej Spółki zależnej do realizacji inwestycji budowlanej oraz zakup działek budowlanych w Warszawie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Lokaty Budowlane S.A. informuje że utworzył jako wspólnik z osobą fizyczną, spółkę zależną pod firmą Lokaty Budowlane Dolna Spółka z ograniczoną działalnością z siedzibą w Warszawie i obiął w niej 50 proc. udziałów. Lokaty Budowlane SA objęły łącznie 50 udziałów w utworzonej spółce, o łącznej wartości nominalnej 2500 złotych i pokryły je wkładem pieniężnym. Spółka powstała w celu realizacji przebudowy i remontu budynku zlokalizowanego przy ulicy Dolnej 43/45 w Warszawie, oraz skomercjalizowanie uzyskanej powierzchni handlowo-usługowej, która według wstępnej koncepcji architektonicznej wyniesie od 1600 do 1800 m2. Wspólnicy zobowiązali się do wniesienia do Spółki własności nieruchomości, która będzie przebudowywana i remontowana. Docelowo Lokaty Budowlane SA będą posiadały 86 proc. udziałów w Spółce, po sfinansowaniu przebudowy budynku, co będzie wkładem do Spółki na poczet objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki celowej. W celu realizacji umowy, Lokaty Budowlane SA zawarły
przedwstępną umowę zakupu 55 proc. udziałów w dwóch działkach w Warszawie na ulicy Dolnej w Warszawie o łącznej powierzchni 2225 m2. Ostateczna cena zakupu udziału w nieruchomości ma wynieść 1,6 mln zł. W ocenie Zarządu Spółki Lokaty Budowlane SA jest to pierwsza umowa zawarta przez Spółkę, gdzie została wykorzystana idea ?lokat budowlanych?, czyli pozyskiwanie inwestycji w zamian za część ukończonej inwestycji , udziały w spółce celowej, lub akcje. W zamian za grunt kontrahent może otrzymać wybudowany na tym gruncie lokal mieszkalny lub użytkowy bądź zostać akcjonariuszem Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marek Kwiatkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d464b0l

Podziel się opinią

Share
d464b0l
d464b0l