Trwa ładowanie...
d4bb63n

Lotos miał w I kw. 14 r. 32,4 mln zł straty netto, zgodnie z konsensusem (opis)

29.04. Warszawa (PAP) - Grupa Lotos miała w I kw. 2014 roku 32,4 mln zł straty netto, podczas gdy ankietowani przez PAP analitycy zakładali stratę na poziomie 34,7 mln zł....

Share
d4bb63n

29.04. Warszawa (PAP) - Grupa LotosGrupa Lotos (Zobacz notowania spółki ») miała w I kw. 2014 roku 32,4 mln zł straty netto, podczas gdy ankietowani przez PAP analitycy zakładali stratę na poziomie 34,7 mln zł. Pozytywnie na rezultaty firmy wpłynął segment wydobywczy, który z nawiązką pokrył stratę w obszarze rafineryjnym.

Wynik operacyjny grupy w tym okresie wyniósł 17,3 mln zł. Konsensus zakładał 18,4 mln zł zysku operacyjnego.

EBITDA wyniosła w I kw. 231,6 mln zł wobec 229 mln zł konsensusu.

Wynik operacyjny według LIFO ukształtował się na poziomie 73,3 mln zł, podczas gdy średnia prognoz rynkowych mówiła o 82,7 mln zł.

d4bb63n

Przychody grupy w I kw. 2014 r. wyniosły 7.177 mln zł. Analitycy spodziewali się, że przychody wyniosą 7.214 mln zł.

Modelowa marża rafineryjna wyniosła w I kw. 5,05 USD/bbl, wobec 5,48 USD/bbl w IV kw. 2013 roku i 7,31 USD rok wcześniej. Dyferencjał wyniósł 1,37 USD wobec 1,40 USD kwartał wcześniej i 1,69 USD przed rokiem.

"Marża modelowa obniżyła się rdr pod wpływem niższych notowań marż produktowych diesla (minus 7,9 proc.), paliwa lotniczego (minus 19,4 proc.) oraz lekkiego oleju opałowego (minus 12,7 proc.)" - napisano w raporcie.

Wynik na działalności finansowej w grupie w I kw. 2014 r. wyniósł minus 38,1 mln zł.

d4bb63n

Złożył się na niego ujemny wynik z tytułu skompensowania odsetek od zadłużenia, przychodów odsetkowych i prowizji na poziomie minus 49 mln zł, ujemny efekt wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających w wysokości minus 11,7 mln zł i dodatnie różnice kursowe na poziomie 24,6 mln zł.

Dług finansowy grupy na koniec marca wyniósł 6.332 mln zł (wzrost o 121 mln zł wobec długu z końca grudnia 2013 r.).

"Wzrost ten jest głównie skutkiem umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu oraz umowy kredytu inwestycyjnego w Nordea Bank Polska z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu platformy wiertniczej" - podała spółka.

SEGMENTY

d4bb63n

Segment produkcji i handlu Grupy LotosGrupy Lotos miał w I kw. 2014 roku 31,6 mln zł straty operacyjnej wobec 47,4 mln zł straty przed rokiem.

Jak podał LotosLotos, obciążenie instalacji rafineryjnych w pierwszych trzech miesiącach roku dostosowywane było do trudnej sytuacji rynkowej.

"Wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku kształtowało się w I kw. 2014 r. na poziomie 87,5 proc. (...). Rafineria pracowała stabilnie, utrzymując przerób ropy na poziomie 2.266,5 tys. ton, zbliżonym do wolumenu z I kw. 2013 r." - poinformowała spółka.

Segment wydobywczy zanotował z kolei zysk operacyjny na poziomie 57,6 mln zł wobec 68,3 mln zł zysku rok wcześniej.

d4bb63n

Był to pierwszy kwartał, w którym LotosLotos konsolidował w wynikach produkcję gazu i ropy z aktywów Heimdal na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W I kw. 2014 r. wydobycie ropy i gazu z aktywów Heimdal wyniosło 645 tys. boe, tj. 7,17 tys. boe dziennie.

Od 22 kwietnia do 22 maja potrwa planowy postój remontowy platformy Heimdal.

Zysk operacyjny w detalu wyniósł 3,4 mln zł. Rok wcześniej grupa zanotowała w tym obszarze stratę na poziomie 19,2 mln zł.

Po trzech miesiącach udział LotosuLotosu w krajowym rynku detalicznym paliw w Polsce wzrósł do 9,2 proc.

"Realizacja celu strategicznego w obszarze detalicznym, tj. 10 proc. udziału w krajowym rynku paliw w 2015 r., wydaje się być niezagrożona" - podała spółka.

Po I kwartale 2014 r. konsumpcja paliw w Polsce spadła rok do roku o 2,13 proc. Mimo to udział firmy w całym rynku paliw w Polsce wzrósł do 33,67 proc. (PAP)

morb/

d4bb63n

Podziel się opinią

Share
d4bb63n
d4bb63n