Trwa ładowanie...
d39u1ow
d39u1ow
espi

LS TECH-HOMES - Niedojście do skutku podwyższenia kapitału zakładowego (12/2015) - EBI

LS TECH-HOMES - Niedojście do skutku podwyższenia kapitału zakładowego (12/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d39u1ow

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 12 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Niedojście do skutku podwyższenia kapitału zakładowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LS Tech-Homes SA (?Spółka?) informuje, że w dniu 04 maja 2015 r. przekazał potencjalnemu inwestorowi oświadczenie o rozwiązaniu w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia podpisanej z nim umowy objęcia akcji. Umowa dotyczyła objęcia wszystkich akcji serii H. Powodem rozwiązania przedmiotowej umowy jest niedokonanie przez potencjalnego inwestora wpłaty w terminie wyspecyfikowanym w umowie tj. do 30 kwietnia 2015 r. W związku z powyższym nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego w sposób opisany w uchwale Zarządu z 22 grudnia 2014 r. O uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez emisję akcji serii H, w ramach kapitału docelowego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 27/2014. Zarząd Spółki planuje wykorzystać swoje uprawnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego drogą powzięcia nowej uchwały w tej sprawie, o czym Spółka powiadomi niezwłocznie stosownym raportem bieżącym. Jednocześnie, wobec niespełnienia warunku dotyczącego uprzedniego
zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o którym mowa w uchwale Zarządu z 22 grudnia 2014 r. (emisja akcji serii H), nie zostanie zrealizowana uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Treść tej uchwały Spółka podała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 5/2015. Biorąc pod uwagę powyższe Spółka dodatkowo informuje, że nie zaszły przesłanki do wdrożenia porozumienia o inwestorstwie strategicznym z grudnia 2014 (por. raport bieżący nr 23/2014). Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Leszek Surowiec Prezes Zarządu
Leszek Biernacki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39u1ow

Podziel się opinią

Share
d39u1ow
d39u1ow