Trwa ładowanie...
d2oz2uo
d2oz2uo
espi

LST CAPITAL S.A. - Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez osobę zarządzającą (16/2012)

LST CAPITAL S.A. - Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez osobę zarządzającą (16/2012)
Share
d2oz2uo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-12
Skrócona nazwa emitenta
LST CAPITAL S.A.
Temat
Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez osobę zarządzającą
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd LST CAPITAL S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 12 czerwca 2012 roku otrzymał informację przekazaną w trybie art. 160 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez Pana Dariusza Janusa, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu o transakcjach zakupu 38 941 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 0,57 zł za akcję. Transakcje zostały zawarte w dniu 12 czerwca 2012 roku na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w trybie transakcji sesyjnych zwykłych. W wyniku powyższych transakcji Pan Dariusz Janus wraz z małżonką posiadają 7 552 371 akcji Emitenta, co stanowi 17,04% w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wartość dokonanych transakcji przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LST CAPITAL S.A. finanse - inne
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-104 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pl. Grzybowski 10 lok 31
(ulica) (numer)
22 654 66 15 22 201 21 31
(telefon) (fax)
office@lstcapital.com www.lstcapital.com
(e-mail) (www)
928-000-79-23 970455962
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-12 Dariusz Janus Prezes Zarządu
2012-06-12 Piotr Woźniak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2oz2uo

Podziel się opinią

Share
d2oz2uo
d2oz2uo