Trwa ładowanie...
d4hksj4
espi

LUBAWA - Informacja dotycząca spółki zależnej Miranda Sp. z o.o. (23/2011)

LUBAWA - Informacja dotycząca spółki zależnej Miranda Sp. z o.o. (23/2011)
Share
d4hksj4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-04
Skrócona nazwa emitenta
LUBAWA
Temat
Informacja dotycząca spółki zależnej Miranda Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lubawa SA informuje, że spółka zależna Miranda Sp. z o. o. osiągnęła zysk w wysokości 22 miliony złotych na likwidacji ZPJ Miranda SA w likwidacji (w której 100% kapitału akcyjnego posiada spóła zależna). Miranda Sp. z o. o.w wyniku opisywanej transakcji nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynków i ruchomości o łącznej wartości 34,9 MLN zł oraz gotówkę w kwocie 10,5 MLN zł. Zdarzenie to nastąpiło 2011.03.31.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LUBAWA SA
(pełna nazwa emitenta)
LUBAWA Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
86-300 Grudziądz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Waryńskiego 36-36
(ulica) (numer)
089 645 25 41 089 645 22 55
(telefon) (fax)
info@lubawa.com.pl www.lubawa.com.pl
(e-mail) (www)
744-00-04-276 510349127
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Piotr Ostaszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hksj4

Podziel się opinią

Share
d4hksj4
d4hksj4