Trwa ładowanie...
d17t2nk

Lubelskie/ Ponad 450 tys. osób skorzystało z programu Kapitał Ludzki

13,2 tys. osób uzyskało wsparcie na założenie własnej działalności gospodarczej, utworzono blisko 350 punktów przedszkolnych - to niektóre efekty unijnego programu Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 w Lubelskiem. Łącznie skorzystało z niego 454 tys. osób.

Share
d17t2nk

W ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w Lubelskiem zrealizowano 2,7 tys. różnych projektów, które objęły w sumie 454 tys. osób. Łączna wartość tych projektów sięgnęła 2,56 mld zł.

"To jeden z najważniejszych programów unijnych. On daje efekt nie w krótkim czasie, jak po wybudowaniu drogi, którą np. po roku już widać. Inwestycja w kapitał ludzki zwraca się w dłuższym okresie, ale zawsze warto inwestować w człowieka" - powiedział wicemarszałek województwa lubelskiego Artur Walasek.

Jednym z najważniejszych obszarów była przedsiębiorczość. Dzięki programowi 13,2 tys. osób założyło własną działalność gospodarczą, w tym ponad trzy tysiące założyło przedsiębiorstwa typu spin-off i spin-out, czyli firmy nastawione na komercjalizację wiedzy i technologii, które powstały na uczelniach i ośrodkach badawczych. Ponadto ze środków programu sfinansowano 332 stypendia dla doktorantów.

d17t2nk

W Lubelskiem, przy wsparciu z programu Kapitał Ludzki powstało 344 punkty wychowania przedszkolnego, w których uczy się i bawi 11,6 tys. dzieci. Wiele tych punktów powstało na terenach wiejskich i w małych miastach.

Przez sześć lat programu 18 tys. przedsiębiorstw przeszkoliło ok. 70 tys. swoich pracowników. 10,5 tys. nauczycieli pochodzących z obszarów wiejskich skorzystało ze szkoleń w ramach projektów doskonalenia zawodowego. Ponad 4,5 tys. uczniów skorzystało ze staży i praktyk zawodowych.

W nowej perspektywie budżetu unijnego zadania związane dotychczas z programem Kapitał Ludzki będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na projekty dotyczące inwestowania w kapitał ludzki w Lubelskiem przeznaczona będzie kwota blisko 657 mln euro.

"Chcemy bardziej efektywnie i bardziej skutecznie zaadresować to wsparcie, które mamy do dyspozycji w nowej perspektywie" - powiedziała dyrektor departamentu wdrażania EFS w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Iwona Nakielska.

d17t2nk

Na działania z zakresu rozwijania przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej przeznaczonych będzie prawie 200 mln euro. Pieniądze te trafić mają m.in. do osób które będą zakładały własne firmy - szczególnie startupy (małe firmy oferujące nowatorski produkt lub usługę) - w tym także do bezrobotnych.

74 mln zł ma być skierowane na projekty związane z rozwijaniem szkolnictwa zawodowego, w tym m.in. wspierania współpracy między szkołami a pracodawcami, organizowania staży i praktyk dla uczniów.

Będą też finansowane projekty z zakresu profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji. Po raz pierwszy z dofinansowania unijnego będą mogły skorzystać istniejące i planowane żłobki.

80 proc. środków finansowych w programach związanych z Europejskim Funduszem Społecznym będzie rozdzielane w trybie konkursowym.

Nakielska powiedziała, że nabory wniosków do konkursów rozpoczną się, gdy będzie już zatwierdzony Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. "Przypuszczam to będzie w pierwszym półroczu przeszłego roku. Pewne działania będą najpierw prowadzone w formie pilotażu" - zaznaczyła.

d17t2nk

Podziel się opinią

Share
d17t2nk
d17t2nk