Trwa ładowanie...
d8f2qjb

Lubuskie/ Zielonogórska lecznica przekształcona w spółkę

Szpital wojewódzki w Zielonej Górze zmienił formę prawną. Stał się spółką prawa handlowego i funkcjonuje pod nazwą: Wojewódzki Szpital Kliniczny im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.

Share
d8f2qjb

We wtorek spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, co zakończyło formalności związane z jej powołaniem - poinformowała PAP marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

Przekształcenie związane jest m.in. z planami rozwoju kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Dotychczas szpital wojewódzki w Zielonej Górze funkcjonował na zasadzie publicznego szpitala, dla którego organem założycielskim i właścicielem jest samorząd woj. lubuskiego. Natomiast uczelnia korzystała z jego bazy na zasadzie porozumienia.

d8f2qjb

Z chwilą zarejestrowania spółki 100 proc. udziałów należy do samorządu województwa. Docelowo 51 proc. udziałów obejmie Uniwersytet Zielonogórski stając się większościowym udziałowcem szpitala, reszta udziałów pozostanie w rękach województwa.

Udziały w spółce będą się dzielić na uprzywilejowane i nieuprzywilejowane. Województwo posiada udziały uprzywilejowane, które na Zgromadzeniu Wspólników dają wartość trzech głosów za każdy udział. Natomiast pozostali wspólnicy posiadają jeden głos na jeden udział. Województwu przysługuje też pierwszeństwo nabycia zbywanych udziałów. Zgromadzenie Wspólników będzie przeznaczać całość zysku netto na realizację zadań statutowych.

Według władz regionu, przekształcenie szpitala w uniwersytecką spółkę kliniczną otworzyło nowe szanse rozwoju przed otwartym w październiku ub. roku kierunkiem lekarskim na Uniwersytecie Zielonogórskim. Obecnie studiuje na nim 60 osób.

Uczelnia prowadząca klinikę może liczyć na znacznie wyższe dotacje z ministerstwa zdrowia, niż korzystając ze szpitalnej infrastruktury na zasadzie porozumienia, jak to miało miejsce do tej pory w Zielonej Górze.

d8f2qjb

"Ponadto status kliniki pozwala na skuteczniejsze ubieganie się o centralne środki na rozwój bazy szpitalnej, zarówno w celach dydaktycznych, jak i związanej z poszerzaniem oferty szpitala dla pacjentów z całego regionu i innych województw" - dodała marszałek Polak.

Klinika w Zielonej Górze ma specjalizować się w onkologii, neurochirurgii i traumatologii oraz neonatologii.

Rada Nadzorcza spółki liczy trzy osoby. Pierwszym prezesem Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. został b. dyrektor lubuskiego oddziału NFZ Stanisław Łobacz, który pod koniec ub.r. zrezygnował z pracy w NFZ. (Od 31 grudnia 2015 r. obowiązki dyrektora lubuskiego oddziału NFZ pełni Piotr Bromber, wcześniej z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych tego oddziału).

Kadencja pierwszego jednoosobowego Zarządu Spółki i pierwszej Rady Nadzorczej będzie trwać rok obrotowy, natomiast kolejne kadencje - trzy lata obrotowe.

d8f2qjb

Majątek ruchomy szpitala został wyceniony przez Urząd Marszałkowski na ok. 60 mln zł, a nieruchomości na 80 mln zł. Województwo nie wniosło aportem nieruchomości do spółki lecz będzie je spółce dzierżawić. Nowa spółka przejęła wszystkich 1.476 pracowników utrzymując dotychczasowe warunki ich zatrudnienia.

Lecznica w Zielonej Górze ma obecnie 26 oddziałów, które dysponują ok. 800 łóżkami. Prowadzi także wiele poradni specjalistycznych. Na koniec 2015 r. wysokość kontraktu zielonogórskiego szpitala z NFZ wyniosła 209 mln zł.

Dotychczas samorząd woj. lubuskiego spośród podległych sobie szpitali w spółki prawa handlowego przekształcił Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu, Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedycznego w Świebodzinie i Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze.

d8f2qjb

Podziel się opinią

Share
d8f2qjb
d8f2qjb