Trwa ładowanie...
db04wlg

LUG - Raport miesięczny LUG S.A. za luty 2015 roku (5/2015) - EBI

LUG - Raport miesięczny LUG S.A. za luty 2015 roku (5/2015)

Share
db04wlg
NEW CONNECT
Raport EBI nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-12
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Raport miesięczny LUG S.A. za luty 2015 roku
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze przekazuje raport miesięczny za luty 2015 roku. Podstawa prawna: ust. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"
Załączniki
Plik Opis
RaportmiesiecznyLUGS.A.zaluty2015_roku-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Ryszard Wtorkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

db04wlg

Podziel się opinią

Share
db04wlg
db04wlg