Trwa ładowanie...
d3q6rwx
d3q6rwx
espi

LW BOGDANKA S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach LW "Bogdanka" S.A. (16/2011)

LW BOGDANKA S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach LW "Bogdanka" S.A. (16/2011)
Share
d3q6rwx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-23
Skrócona nazwa emitenta
LW BOGDANKA S.A.
Temat
Informacja o transakcjach na akcjach LW "Bogdanka" S.A.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. ("Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 23 maja 2011 roku zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od członka Zarządu Spółki Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. Zawiadomienie dotyczy zakupu przez członka Zarządu Spółki Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. 1869 akcji Spółki po cenie 114 zł w dniu 20 maja 2011 r. Transakcji kupna dokonano w trybie sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LW BOGDANKA S.A. Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
21-013 Puchaczów
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(0-81) 462 56 00 (0-81) 462 56 17
(telefon) (fax)
bogdanka@lw.com.pl www.bogdanka.eu
(e-mail) (www)
713-000-57-84 430309210
(NIP) (REGON)
d3q6rwx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Krystyna Borkowska Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych, Główny Księgowy
2011-05-23 Waldemar Bernaciak Z-ca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3q6rwx

Podziel się opinią

Share
d3q6rwx
d3q6rwx