Trwa ładowanie...
d3vx7ja
espi

LW BOGDANKA S.A. - Uchwała Zarządu w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia dotyczącego podziału...

LW BOGDANKA S.A. - Uchwała Zarządu w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia dotyczącego podziału zysku netto za 2013 r. (5/2014)
Share
d3vx7ja

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LW BOGDANKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia dotyczącego podziału zysku netto za 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. ("Spółka") z siedzibą w Bogdance informuje, że w dniu 15.04.2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki, dotyczącego podziału zysku netto za 2013 r. Zarząd, proponuje wypracowany przez Spółkę w roku 2013 zysk netto w wysokości 326.529.845,95 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych 95/100) podzielić w następujący sposób: 1. Kwotę 197.278.822,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 00/100) przeznaczyć na dywidendę, tj. 5,80 zł (słownie: pięć złotych 80/100) na jedną akcję. 2. Pozostałą kwotę, tj.: 129.251.023,95 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia trzy złote 95/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki. Powyższa propozycja jest zgodna z ogłoszoną przez Spółę polityką dywidendową na lata 2013-2015. Zarząd proponuje
ustalenie dnia dywidendy na dzień 11 września 2014 r., a dnia wypłaty dywidendy na dzień 2 października 2014 r. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2013 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. Podstawa prawna przekazania raportu: par. 38 ust. 1 pkt 11 RMF GPW | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LW BOGDANKA S.A. Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
21-013 Puchaczów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bogdanka
(ulica) (numer)
(0-81) 462 56 00 (0-81) 462 56 17
(telefon) (fax)
bogdanka@lw.com.pl www.bogdanka.eu
(e-mail) (www)
713-000-57-84 430309210
(NIP) (REGON)
d3vx7ja

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-15 Zbigniew Stopa Prezes Zarządu
2014-04-15 Roger de Bazelaire Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vx7ja

Podziel się opinią

Share
d3vx7ja
d3vx7ja