Trwa ładowanie...
d410uhw
d410uhw
espi

LW BOGDANKA S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z PH-U "Energokrak" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ...

LW BOGDANKA S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z PH-U "Energokrak" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (21/2011)
Share
d410uhw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LW BOGDANKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej z PH-U "Energokrak" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LW "Bogdanka" S.A. z siedzibą w Bogdance ("Spółka") informuje, iż wartość umów zawartych pomiędzy Spółką a Przedsiębiorstwem Handlowo ? Usługowym "Energokrak" Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków w ciągu ostatnich 12 miesięcy (tj. do dnia 19.07.2011 r.) wyniosła 431,38 mln zł netto. Umową o największej wartości jest Umowa wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego ("Umowa") podpisana w dniu 19 lipca 2011 r. Umowa obowiązuje strony od dnia 19 lipca 2011 r. roku do 31 grudnia 2015 roku i dotyczy dostaw węgla dla Elektrowni "Rybnik" S.A. z siedzibą w Rybniku. Wartość Umowy bez uwzględnienia opcji dodatkowych, możliwych zwiększeń, odchyleń i tolerancji wynosi wg cen bieżących 393 mln zł netto. Cena węgla na każdy kolejny rok obowiązywania Umowy będzie uzgadniana przez Strony w drodze negocjacji. W Umowie przewidziano następujące kary umowne: Strona Umowy, która nie odbierze lub nie dostarczy zakontraktowanego rocznego wolumenu węgla, zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10%
wartości niedostarczonego/ nieodebranego węgla. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Kryterium uznania zawartej umowy za znaczącą jest fakt, iż przekroczyła ona 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust.1 pkt. 3 RMF GPW | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LW BOGDANKA S.A. Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
21-013 Puchaczów
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(0-81) 462 56 00 (0-81) 462 56 17
(telefon) (fax)
bogdanka@lw.com.pl www.bogdanka.eu
(e-mail) (www)
713-000-57-84 430309210
(NIP) (REGON)
d410uhw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Waldemar Bernaciak Z-ca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki
2011-07-19 Zbigniew Stopa Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d410uhw

Podziel się opinią

Share
d410uhw
d410uhw