Trwa ładowanie...
d40nj8j
d40nj8j
espi

M DEVELOPMENT - Zarejestrowanie zmian Statutu Spółki wraz z tekstem jednolitym (26/2014) - EBI

M DEVELOPMENT - Zarejestrowanie zmian Statutu Spółki wraz z tekstem jednolitym (26/2014)
Share
d40nj8j

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 26 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zarejestrowanie zmian Statutu Spółki wraz z tekstem jednolitym | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd M FOOD S.A. (dotychczasowa firma: M DEVELOPMENT S.A.) (Spółka), opierając się na informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej w dniu 3 listopada 2014 roku za pośrednictwem portalu Ministerstwa Sprawiedliwości na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, informuje, że w dniu 30 października 2014 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki. Rejestracja zmian w Statucie Spółki dotyczy następującego paragrafu: Dotychczasowa treść § 1 Statutu Spółki: Spółka działa pod firmą: M Development Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą, która brzmi M Development SA oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego. Aktualna treść § 1 Statutu Spółki: ?Spółka działa pod firmą: M FOOD Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą, która brzmi M FOOD S.A. oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego." W załączeniu do
niniejszego raportu znajduje się aktualna, jednolita treść Statutu Spółki M FOOD Spółka Akcyjna. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | MFOODSAtekstjednolity-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Kochański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40nj8j

Podziel się opinią

Share
d40nj8j
d40nj8j