Trwa ładowanie...
d4fiq4o
espi

M.W. TRADE - Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK SA (7/2013)

M.W. TRADE - Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK SA (7/2013)

Share
d4fiq4o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | M.W. TRADE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że 31 stycznia 2013 roku podpisał z Bankiem Zachodnim WBK SA z siedzibą we Wrocławiu (Bank), aneksy do umów kredytowych. Tym samym łączna wartość szeregu umów zawartych z Bankiem, w okresie krótszym niż 12 miesięcy, osiągnęła poziom 24 mln PLN, przekraczając wartość 10 % kapitałów własnych Spółki i spełniając kryterium uznania tych umów za umowę znaczącą. Umową o największej wartości (spośród wymienionych powyżej) jest aneks do umowy o kredyt rewolwingowy z 31 stycznia 2013 roku (Aneks). Aneks zwiększa dotychczasową kwotę kredytu do 15 mln PLN i wydłuża termin jego spłaty do 24 lutego 2014 roku. Inne podstawowe warunki aneksowanej umowy, o której Emitent informował raportem bieżącym 12/2012 z 28 lutego 2012 roku, pozostały bez zmian. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fiq4o

| | | M. W. TRADE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | M.W. TRADE | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-317 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 125/200 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 790 20 50 | | 71 790 20 55 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@mwtrade.pl | | www.mwtrade.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 897 16 95 167 | | 933004286 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Rafał Wasilewski Prezes Zarządu
2013-01-31 Maciej Mizuro Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fiq4o

Podziel się opinią

Share
d4fiq4o
d4fiq4o