Trwa ładowanie...
d19o53s
d19o53s
espi

M.W. TRADE - Zawarcie umowy z Polskim Bankiem Przedsiębiorczości SA (20/2013)

M.W. TRADE - Zawarcie umowy z Polskim Bankiem Przedsiębiorczości SA (20/2013)
Share
d19o53s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | M.W. TRADE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy z Polskim Bankiem Przedsiębiorczości SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że 11 marca 2013 roku Spółka zawarła z Polskim Bankiem Przedsiębiorczości SA z siedzibą w Warszawie (Bank) umowę o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 10 mln złotych (Umowa). Wartość Umowy przekracza poziom 10 % kapitałów własnych Emitenta i tym samym klasyfikuje transakcję jako umowę znaczącą. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na finansowanie bieżącej działalności M.W. Trade SA, a dzień spłaty zobowiązania wyznaczono na 26 marca 2014 roku. Inne istotne warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w dokumentach tego typu. Umowa zawiera warunek zawieszający, którym jest dostarczenie do Banku aktualnego odpisu z rejestru zastawów potwierdzającego brak obciążenia wierzytelności stanowiących zabezpieczenie kredytowania. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

M. W. TRADE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
M.W. TRADE Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-317 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 125/200
(ulica) (numer)
71 790 20 50 71 790 20 55
(telefon) (fax)
biuro@mwtrade.pl www.mwtrade.pl
(e-mail) (www)
897 16 95 167 933004286
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-12 Rafał Wasilewski Prezes Zarządu
2013-03-12 Maciej Mizuro Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19o53s

Podziel się opinią

Share
d19o53s
d19o53s