Trwa ładowanie...
d2ybqsf
d2ybqsf
espi

MABION S.A. - Nabycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej (2/2013)

MABION S.A. - Nabycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej (2/2013)
Share
d2ybqsf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-14
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Nabycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Spółka Mabion S.A. informuje, że w dniu 14.03.2013 otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Aleksandrowicza, o nabyciu przez Pana Roberta Aleksandrowicza w dniach: 11.03.2013 - 13.03.2013 1880 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Mabion S.A. w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect, po następujących cenach: 11.03.2013 402 szt akcji po cenie 15,10 zł za akcję, 11.03.2013 200 szt akcji po cenie 15,49 zł za akcję, 11.03.2013 1055 szt akcji po cenie 15,50 zł za akcję 11.03.2013 3 szt akcji po cenie 15,76 zł za akcję 13.03.2013 220 szt akcji po cenie 15,75 zł za akcję

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MABION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MABION S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
99-300 Kutno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Józefów 9
(ulica) (numer)
+48 (24) 3574220 +48 (24) 3551777
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
7752561383 100343056
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ybqsf

Podziel się opinią

Share
d2ybqsf
d2ybqsf