Trwa ładowanie...
d1p13td

MAC: udział min. Boniego w XIX Forum Teleinformatyki (komunikat)

...

Share
d1p13td

26.09. Warszawa - MAC informuje:

Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji, wziął dziś udział w XIX Forum Teleinformatyki, które w tym roku odbywa się pod hasłem "Cyfrowa modernizacja Polski".

Minister mówił między innymi o podstawowych celach nowej perspektywy finansowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, odniósł się także do relacji między koncepcjami wykorzystania technologii teleinformatycznych a oczekiwaniami nowoczesnego państwa obywatelskiego.

- Polityka spójności w nowym okresie programowania finansowego 2014-2020 podzielona na 11 celów tematycznych. Cztery z tych celów to cele priorytetowe - na których będzie skoncentrowanych 50 proc. środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w regionach słabiej rozwiniętych oraz 80 proc. w regionach bardziej rozwiniętych i regionach przejściowych. Wśród nich jest jeden wprost dotyczący cyfryzacji: cel tematyczny 2 - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zgodnie założeniami umowy partnerstwa cel ten będzie on realizowany w dwóch programach krajowych (POPC i Power) oraz w programach regionalnych (RPO) - powiedział minister Michał Boni, dodając, że Polska jest jedynym krajem w Europie, który zdecydował się na oddzielny Program Operacyjny Polska Cyfrowa - jego celem jest wykorzystanie potencjału cyfrowego dla poprawy jakości życia.

d1p13td

Minister Michał Boni wskazał też strategiczne punkty dla programu POPC, którymi są umowa partnerstwa, przygotowywana i negocjowana obecnie Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Strategia Sprawne Państwo, Narodowy Plan Szerokopasmowy (w ciągu ostatnich kilku miesięcy był negocjowany, w przyszłym tygodniu będzie przekazany do ostatnich prac na Komitet Stały Rady Ministrów), Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (w przyszłym tygodniu będzie przedmiotem obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji) oraz Policy Paper (dotyczący cyfrowego rozwoju kraju do 2020 roku).

Dziękując profesorowi Szaflarskiemu za to, iż w programie Forum przewidziano dużo miejsca na prezentację różnych działań administracji i projektów resortowych podkreślił, że "od półtora roku staramy się scalić nasze działania, temu służy Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji i temu też służy Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Widzimy zadania poszczególnych resortów nie jako ich działania, tylko widzimy odbiorcę tego wszystkiego co możemy zaoferować, usług nowoczesnych, poprawianych i stymulowanych rozwojem informatyki i nowoczesnych technologii, a na końcu tego procesu jest obywatel. Dla niego jest równie ważne jest to czy drogą elektroniczną załatwia sprawy podatkowe i inne rzeczy związane z usługami administracyjnymi oraz czy będzie mógł zacząć korzystać z informatyzacji systemu ochrony zdrowia", dodając, że informatyzacja, z punktu widzenia państwa, pozwala lepiej zarządzać, bo daje dobre informacje zarządcze.

Minister Michał Boni powiedział także, że "najbliższe lata powinny stanowić impet cyfrowy dla poprawy jakości życia. To dotyczy oczywiście potrzeb związanych z rozwojem infrastruktury, z odpowiednim systemem regulacji, naszym zaangażowaniem także na poziomie europejskim, jeśli chodzi nie tylko o środki finansowe, ale także regulacje, stąd np. jesteśmy bardzo aktywni w tej dyskusji o ochronie danych osobowych, pracując też nad równowagą między potrzebami obywateli a tym, czego potrzebuje biznes, dla swobody działania przy przetwarzaniu danych. Trzeba odpowiednio dla tego impetu cyfrowego wykorzystywać środków krajowe i europejskie, stymulować rozwój treści i usług i zadbać o szeroką edukację cyfrową".

Głównym adresatem konferencji jest administracja rządowa i samorządowa oraz firmy z różnych branż i środowiska naukowe. Patronat nad XIX Forum Teleinformatyki objął m.in. Michał Boni - minister administracji i cyfryzacji. Na Forum zostanie wręczona również Nagroda im. Marka Cara, przyznawana osobom za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Dodatkowe informacje: www.mac.gov.pl

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d1p13td

Podziel się opinią

Share
d1p13td
d1p13td