Trwa ładowanie...
da00c12
50+

MAC ws. spotkania min. Boniego z mieszkańcami Starego Sącza (komunikat)

...

Share
da00c12

05.09. Warszawa - MAC informuje:

Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji, dołączy dziś do grona ponad trzech tysięcy Latarników Polski Cyfrowej. O godz. 17.00 spotka się w Starym Sączu w Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego z mieszkańcami miasta, gdzie poprowadzi wykład i dyskusję o sensie cyfryzacji w Polsce.

Dostrzegając problem wykluczenia cyfrowego i konieczności podnoszenia kompetencji cyfrowych dorosłych Polek i Polaków, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (wcześniej Ministerstwo Infrastruktury) postanowiło we wrześniu 2011 r. wesprzeć edukację cyfrową pokolenia 50+, w ramach realizacji projektu systemowego pt. "Działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

da00c12

W tym celu ogłoszono konkurs na partnera projektu, którego zwycięzcą zostało Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", proponując model działań wypracowany w ramach inicjatywy Polska Cyfrowa Równych Szans (znany również jako "Latarnicy Polski Cyfrowej"). Projekt jest realizowany od początku listopada 2011 r. na mocy umowy między Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji a Stowarzyszeniem "Miasta w Internecie".

Podstawową zaletą inicjatywy Latarników Polski Cyfrowej jest możliwość aktywizacji lokalnych środowisk i zaprezentowanie osobom z małych miejscowości i obszarów wiejskich możliwości, jakie niesie ze sobą cyfrowy świat i wykorzystanie zasobów internetu. Działania Latarników Polski Cyfrowej - lokalnych animatorów "życia cyfrowego" - przyczyni się do poprawy jakości życia Polaków z pokolenia 50 + oraz ich pozycji na rynku pracy.

Stanie się to możliwe dzięki powszechnie i bezpłatnie udostępnionemu przez Stowarzyszenie pakietowi nowoczesnych narzędzi i materiałów przydatnych w działaniach na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych, m.in. w postaci portalu edukacji cyfrowej, zawierającego materiały edukacyjne i publikacje eksperckie, narzędzia zapewniające skuteczną realizację zadań przez liderów jak aplikacja do video spotkań, bibliotekę, fora dyskusyjne, bank pomysłów i dobrych przykładów, słownik terminów ważnych, moduł doradztwa i wsparcia on-line.

Podejmowane przez Latarników działania mają być impulsem dla osób z pokolenia 50+, które z różnych powodów nie widzą potrzeby korzystania z komputera i internetu, a także łamać bariery i utarte stereotypy, że korzystanie z zasobów sieci wiąże się z niebezpieczeństwem i przykrymi konsekwencjami. Podkreślić należy również, że Latarnicy to wolontariusze, chcący pomagać innym ludziom. Najlepsze pomysły grupy 200 Latarników, na edukację cyfrową w lokalnych środowiskach, będą zgłaszane do konkursu organizowanego w ramach projektu przez Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" i mają szansę na uzyskanie dofinansowania w ramach projektu.

da00c12

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lider projektu systemowego - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do internetu zapewnia finansowe i merytoryczne wsparcie podczas realizacji tej inicjatywy przez Stowarzyszenie "Miasta w Internecie".

Przedsięwzięcie obejmuje m.in. opracowanie koncepcji programowej oraz wdrożenie portalu edukacji cyfrowej, służącego swoimi zasobami wszystkim zainteresowanym wykluczeniem cyfrowym, a także materiałów informacyjnych i wspomagających proces szkoleniowy Latarników (poradniki, multimedia, oprogramowanie, filmy i gry edukacyjne)
.

Dodatkowo, w powiązaniu z działaniami informacyjnymi na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, resort współpracuje ze Stowarzyszeniem przy objęciu 2600 lokalnych liderów szkoleniami on-line i kursem stacjonarnym na temat edukacji cyfrowej, które zapewnią niezbędny transfer wiedzy dotyczący sposobów przeciwdziałania zjawisku wykluczenia cyfrowego.

W bieżącym roku ogłoszony zostanie także konkurs dla Latarników, polegający na przygotowaniu lokalnego programu działań podnoszących kompetencje cyfrowe mieszkańców. W przypadku 200 najciekawszych inicjatyw opracowanych przez Latarników, resort zapewni w ramach projektu granty na ich wdrożenie przez okres 18 miesięcy, które stanowić będą istotny czynnik motywujący do aktywnego działania na rzecz zwalczania wykluczenia cyfrowego, szczególnie wśród mieszkańców terenów wiejskich.

da00c12

W ramach projektu systemowego resort finansuje jednocześnie prowadzone przez Stowarzyszenie kampanie informacyjne, promocje w mediach, szkolenia, wyjazdy studyjne, konferencje, czy spotkania regionalne i krajowe Latarników. Podejmujemy także współpracę z lokalnymi samorządami celem zapewnienia Latarnikom miejsc, w których mogą bezpłatnie i profesjonalnie realizować swoje zadania (świetlice, sale komputerowe w szkołach, itp.).

Należy podkreślić, że efektem podejmowanych działań ma być przede wszystkim zmotywowanie osób z pokolenia 50+, zamieszkałych w małych miejscowościach i wsiach, do używania komputera i Internetu oraz nabycie przez te osoby umiejętności praktycznego wykorzystania internetu do realizacji ich potrzeb społecznych i zawodowych. W wyniku realizacji programu "Polska Cyfrowa Równych Szans" w ramach projektu systemowego - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do internetu co najmniej 54.000 osób zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z obszaru całej Polski zostanie przeszkolonych w zakresie kompetencji cyfrowych.

Zakłada się, że realizacja projektu systemowego w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu przyczyni się do realizacji jednego z celów Europejskiej Agendy Cyfrowej, a mianowicie zmniejszenia o połowę liczby osób, które nigdy nie korzystały z internetu. W szerszej perspektywie, realizacja tego typu projektów ma zapewnić przejście od gospodarki opartej na pracy i kapitale do gospodarki opartej na wiedzy poprzez zapewnienia powszechnego dostępu do usług elektronicznych oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Po spotkaniu odbędzie się konferencja prasowa.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ aja/

da00c12

Podziel się opinią

Share
da00c12
da00c12