Trwa ładowanie...
d2pf1j6

MAC ws. udziału ministra Trzaskowskiego w posiedzeniach Rady UE (komunikat)

...

d2pf1j6
d2pf1j6

06.12. Warszawa - MAC informuje:

Rafał Trzaskowski, minister administracji i cyfryzacji, wziął udział w dwóch posiedzeniach Rady Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE, 5 grudnia 2013 r.) oraz Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA, 5-6 grudnia 2013 r).

Przedmiotem wczorajszego (05.12. br.) posiedzenia ministrów zajmujących się cyfryzacją na forum Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE) była propozycja stworzenia jednolitego rynku telekomunikacyjnego zakładającego m.in. obniżanie barier między rynkami i obciążeń administracyjnych, zwiększenie praw konsumentów oraz tworzenie warunków dla dalszych inwestycji w infrastrukturę.

- W czasie kryzysu, gdy Europa nie tylko musi zmierzyć się z wewnętrznymi problemami gospodarczymi, ale także stawić czoło rosnącej w siłę konkurencji na rynku globalnym, rynek telekomunikacyjny ma wciąż niewykorzystany potencjał - powiedział na posiedzeniu Rady Rafał Trzaskowski, szef polskiego resortu administracji i cyfryzacji.

d2pf1j6

Polska popiera kierunek działań wskazany w projekcie rozporządzenia (wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej) przedłożonego przez Komisję Europejską, który jest zorientowany na zmniejszanie fragmentaryzacji rynku, obniżanie barier oraz tworzenie spójnych przepisów. Na forum Rady wyraziła silne przekonanie, że należy przy tym równocześnie zadbać o interesy konsumentów, jak i dać właściwe bodźce dla firm do inwestowania w infrastrukturę telekomunikacyjną.

Ministrowie pozostałych państw członkowskich zgodzili się, że sprawy takie jak: zachęty do inwestycji, zmniejszanie obciążeń biurokratycznych, które ciążą na operatorach rozwijających swój biznes, lepiej skoordynowane przyznawanie widma radiowego, ułatwianie dostępu do sieci, prawa konsumentów oraz neutralność sieci - to elementy propozycji, które wymagają współpracy między krajami UE. Zwrócono jednocześnie uwagę, że wielu kwestiach - jak np. widmo radiowe czy roaming - już teraz istnieją przepisy umożliwiające osiągnięcie wielu zakładanych celów.

Natomiast zaniepokojenie budził brak równowagi pomiędzy interesami wszystkich zainteresowanych stron oraz zagrożenie, że mogąca nastąpić w efekcie przyjęcia nowych przepisów konsolidacja rynków będzie miała negatywne efekty dla niektórych operatorów, czy rynków mniejszych państw.

W czasie posiedzenia Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii prezydencja litewska przedstawiła również sprawozdania z dotychczasowych prac w zakresie projektu dyrektywy ws. bezpieczeństwa sieci i informacji oraz projektu rozporządzenia dot. zmniejszenia kosztów budowy internetu szerokopasmowego. Poruszono także kwestię chmury obliczeniowej oraz problematyki Big Data. Panuje ogólne przekonanie, że dziedziny te nie wymagają sztywnych uregulowań prawnych, natomiast należy rozwijać i promować standardy, zarówno światowe, jak i europejskie. W kontekście tej dyskusji podkreślono kluczowe znaczenie ochrony danych osobowych.

d2pf1j6

Natomiast podczas dzisiejszego (tj. 6.12. br.) posiedzenia Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, w którym wziął udział Rafał Trzaskowski, minister administracji i cyfryzacji, dyskutowano nt. reformy przepisów dot. ochrony danych osobowych w UE zawartych w projekcie rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych - ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Dyskusja dotyczyła najważniejszych elementów mechanizmu punktu kompleksowej obsługi (one-stop-shop). Rada miała zdecydować o ostatecznym kształcie tego mechanizmu i podziale kompetencji pomiędzy organ nadzorczy z państwa, w którym znajduje się główna siedziba przedsiębiorstwa a innymi organami nadzorującymi ochronę danych osobowych w państwach członkowskich.

Kilka dni przed dzisiejszym posiedzeniem Rady UE, służby prawne Rady przedstawiły opinię wskazującą, że zgodnie z podstawą prawną rozporządzenia, którym jest art. 16 TFUE, mechanizm one-stop-shop powinien zostać poddany ponownej analizie, aby był zgodny z ww. artykułem traktatu. Komisja Europejska i jej służby prawne zdecydowanie odrzuciły ten zarzut i zaapelowały o dalszą dyskusję na ten temat i podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej kształtu mechanizmu one-stop-shop na nieformalnym posiedzeniu Rady w styczniu 2014 r.

Zdecydowana większość państw członkowskich wyraziła poparcie dla utworzenia mechanizmu one-stop-shop. Jednak ze względu na późne pojawienie się opinii służb prawnych Rady UE zdecydowano o konieczności ich przeanalizowania oraz powrócenia do tematu na kolejnym posiedzeniu Rady UE.

d2pf1j6

W trakcie obrad Rafał Trzaskowski, minister administracji i cyfryzacji, przypomniał konkluzję Rady Europejskiej, w której szefowie państw i rządów wskazali na konieczność zakończenia prac nad reformą przepisów dot. ochrony danych osobowych w UE do 2015 r.

Minister Trzaskowski wyraził żal, że na dzisiejszym posiedzeniu Rady nie udało się zakończyć kolejnego etapu prac. Podkreślił, że Polska jest od początku zdecydowanym zwolennikiem one-stop-shop, który jest jednym z głównych ulepszeń w stosunku do obowiązujących przepisów. Szef polskiego resortu administracji i cyfryzacji podkreślił, że według Polski organ właściwy ze względu na siedzibę główną administratora powinien mieć pełne i wyłączne kompetencje korygujące (corrective measures).

- Polska jest za jak najszerszymi i najdalej idącymi uprawnieniami organu nadzorczego właściwego dla siedziby głównej w przypadku przetwarzania danych, które ma miejsce w więcej niż jednym państwie członkowskim. Tylko wtedy będziemy mieć do czynienia z efektywnym mechanizmem one-stop-shop - zaznaczył Rafał Trzaskowski, minister administracji i cyfryzacji.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d2pf1j6
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2pf1j6