Trwa ładowanie...
d1ydo32
d1ydo32
espi

MACROLOGIC - Transakcja osoby blisko związanej z członkiem organu spółki (1/2015)

MACROLOGIC - Transakcja osoby blisko związanej z członkiem organu spółki (1/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ydo32
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-20
Skrócona nazwa emitenta
MACROLOGIC
Temat
Transakcja osoby blisko związanej z członkiem organu spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Emitent powziął informację o transakcji, sporządzoną 20 stycznia 2015 r. przez członka Rady Nadzorczej, o dokonaniu transakcji przez osobę blisko z nim związaną, która sprzedała akcje emitenta w trybie notowań ciągłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jak następuje: dnia 21 lutego 2014 r. 100 akcji za cenę 39,51 zł za akcję, dnia 21 lutego 2014 r. 100 akcji za cenę 39,50 zł za akcję, dnia 25 lutego 2014 r. 211 akcji za cenę 39,50 zł za akcję, dnia 25 lutego 2014 r. 100 akcji za cenę 41,00 zł za akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MACROLOGIC SA
(pełna nazwa emitenta)
MACROLOGIC Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-717 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kłopotowskiego 22
(ulica) (numer)
222566222
(telefon) (fax)
office@macrologic.pl www.macrologic.pl
(e-mail) (www)
5220002825 012205939
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Janusz Kurowski Dyrektor do spraw Prawno-Korporacyjnych Janusz Kurowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ydo32

Podziel się opinią

Share
d1ydo32
d1ydo32