Trwa ładowanie...
d2f8n5s

MACROLOGIC - Zamiana akcji zwykłych imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii A (10/2...

MACROLOGIC - Zamiana akcji zwykłych imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii A (10/2012)

Share
d2f8n5s
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2012
Data sporządzenia: 2012-04-02
Skrócona nazwa emitenta
MACROLOGIC
Temat
Zamiana akcji zwykłych imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii A
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Macrologic SA informuje, że w związku z wnioskiem 3 akcjonariuszy Spółki, w dniu 30 marca 2012 r. dokonano zamiany 100.000 akcji zwykłych imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela. Konwersja akcji nastąpiła na podstawie art. 334 §2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z §7.2 Statutu Spółki. Statut Spółki nie zawiera ograniczeń w zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela. Wszelkie prawa z przedmiotowych akcji przed i po zamianie są tożsame z tą różnicą, że przed zamianą akcje serii A były akcjami imiennymi , zaś po zamianie stają się akcjami na okaziciela. Akcje imienne nie były w żaden sposób uprzywilejowane, jak również nie były z nimi związane inne szczególne prawa. Podstawa prawna: § 5.1 punkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2f8n5s

| | | MACROLOGIC SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MACROLOGIC | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-717 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kłopotowskiego | | 22 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 566 222 | | 022 5118116 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@macrologic.pl | | www.macrologic.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-000-28-25 | | 012205939 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2f8n5s

Podziel się opinią

Share
d2f8n5s
d2f8n5s