Trwa ładowanie...
d4emxfk
espi

MADKOM S.A. - Korekta raportu ESPI nr 1/2013 (2/2013)

MADKOM S.A. - Korekta raportu ESPI nr 1/2013 (2/2013)

Share
d4emxfk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-07
Skrócona nazwa emitenta
MADKOM S.A.
Temat
Korekta raportu ESPI nr 1/2013
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MADKOM SA ("Spółka") z siedzibą w Gdyni, podaje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego ESPI Nr 1/2013 z dnia 4 stycznia 2013r. Zarząd Spółki w treści raportu bieżącego ESPI Nr 1/2013 w wyniku popełnionej pomyłki merytorycznej/pisarskiej nie podał informacji o osobach reprezentujących oraz błędnie podał rok w temacie komunikatu. Treść korygowana: Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Madkom SA na dzień 5 lutego 2013 r. Zarząd MADKOM SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 14 pkt 2. Statutu Spółki zwołuje na dzień 5 lutego 2013, na godzinę 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98 W załączeniu Zarząd przekazuje: 1) Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 2) Projekty uchwał na NWZA 3) Informacja o ogólnej liczbie głosów, 4) Wzór pełnomocnictwa na NWZA,
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Madkom SA 5 lutego 2013r.pdf
Projekty uchwał NWZA Madkom SA 5 lutego 2013r.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów NWZA Madkom SA 5 lutego 2013.pdf
Pełnomocnictwo do reprezentacji na NWZA Madkom SA 5 lutego 2013r.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4emxfk

| | | MADKOM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MADKOM S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-451 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Zwycięstwa | | 96/98 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 58 712 60 20 | | +48 58 698 21 62 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 586-227-27-56 | | 221508925 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-07 Grzegorz Szczechowiak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4emxfk

Podziel się opinią

Share
d4emxfk
d4emxfk