Trwa ładowanie...
d7fd948
espi

MADKOM S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transa...

MADKOM S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach na akcjach Madkom SA (3/2013)

Share
d7fd948
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-31
Skrócona nazwa emitenta
MADKOM S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach na akcjach Madkom SA
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Madkom SA ("Emitent", Spółka") informuje, iż w dniu 31 stycznia 2013 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych w 2012 roku przez osobę pełniąca funkcję członka Rady Nadzorczej, która nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. Wykaz transakcji sprzedaży akcji Emitenta dokonanych przez członka Rady Nadzorczej : 1) 20 września 2012 r. - 10 000 sztuk akcji zwykłych po 0,31 zł Transakcja, o której mowa powyżej, została dokonana podczas trwania sesji zwykłej na rynku NewConnect.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7fd948

| | | MADKOM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MADKOM S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-451 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Zwycięstwa | | 96/98 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 58 712 60 20 | | +48 58 698 21 62 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 586-227-27-56 | | 221508925 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Grzegorz Szczechowiak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7fd948

Podziel się opinią

Share
d7fd948
d7fd948