Trwa ładowanie...
d4d5q3c
d4d5q3c
espi

MAGELLAN S.A. - Autopoprawki do projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy...

MAGELLAN S.A. - Autopoprawki do projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 31.10.2013 roku (141/2013)
Share
d4d5q3c
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 141 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-29
Skrócona nazwa emitenta
MAGELLAN S.A.
Temat
Autopoprawki do projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 31.10.2013 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 127/2013 i 128/2013 z dnia 04.10.2013 roku, Zarząd Magellan S.A. zgłasza w ramach autopoprawki i przekazuje do publicznej wiadomości zmiany do projektów uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 31 października 2013 roku w Warszawie. Autopoprawka dotyczy projektów uchwał nr 4, 5, 6, 11, 13, 14 i 15 ? w załączniku Spółka przekazuje zaktualizowaną treść projektów uchwał. Ze względu na zmianę projektu uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magellan S.A., Zarząd Magellan S.A. będzie wnioskował o odstąpienie od rozpatrzenia punktu 11 porządku obrad.
Załączniki
Plik Opis
141 Załącznik Projekty uchwał aktualizacja.pdf Zaktualizowane projekty uchwał NWZA zwołanego na dzień 31 października 2013

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAGELLAN S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-330 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piłsudskiego 76
(ulica) (numer)
42 272 31 00 42 272 31 01
(telefon) (fax)
magellan@magellan.pl www.magellansa.pl
(e-mail) (www)
947-18-00-271 471987671
(NIP) (REGON)
d4d5q3c

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Urban Kielichowski Członek Zarządu
2013-10-29 Rafał Karnowski Prokurent Magellan S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4d5q3c

Podziel się opinią

Share
d4d5q3c
d4d5q3c