Trwa ładowanie...
d1jeotf

MAGNIFICO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym ...

MAGNIFICO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta (3/2013)

Share
d1jeotf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-07
Skrócona nazwa emitenta
MAGNIFICO S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd magnifiCo S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dn. 04.02.2013 r. następujący akcjonariusze przekroczyli próg 5%: 1) Karolina Siudyła-Koc - posiadająca 1 942 142 akcji Spółki (51,18% w kapitale zakładowym i głosach), co stanowiło 75,39% udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 75,39 % udziału w ogólnej liczbie głosów. 2) Celetis Holdings Limited z siedzibą na Cyprze- posiadająca 604 100 akcji Spółki (15,92% w kapitale zakładowym i głosach), co stanowiło 23,45 % udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 23,45 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Na Zgromadzeniu reprezentowanych było 2.576.242 akcji na 3 794 593, to jest 67,89% akcji i głosów z ogólnej liczby głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jeotf

| | | MAGNIFICO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MAGNIFICO S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-493 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wrocławska | | 10G/32 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 497 51 56 | | (22) 241 44 35 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-07 Karolina Siudyła-Koc Prezes Zarządu Karolina Siudyła-Koc
2013-02-07 Urszula Niewirowicz Członek Zarządu Urszula Niewirowicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jeotf

Podziel się opinią

Share
d1jeotf
d1jeotf