Trwa ładowanie...
d1y28k8

MAKARONY POLSKIE S.A. - Zawarcie aneksów do umów kredytowych w Banku BGŻ SA (2/2013)

MAKARONY POLSKIE S.A. - Zawarcie aneksów do umów kredytowych w Banku BGŻ SA (2/2013)

Share
d1y28k8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAKARONY POLSKIE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksów do umów kredytowych w Banku BGŻ SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Makarony Polskie SA informuje, że w dniach 30 i 31 stycznia 2013 roku spółki Grupy zawarły z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA aneksy do umów kredytowych o łącznej wartości 9,2 mln zł. Aneksy przedłużają termin przedmiotowych zobowiązań do dnia 28 marca 2013 roku w związku z toczącym się procesem negocjacji warunków finansowania Grupy Makarony Polskie. Aneksowaną umową o najwyższej wartości jest umowa kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 4,5 mln zł zawarta w dniu 4 grudnia 2007 roku. Spółka informowała o tej umowie w raportach bieżących nr 33/2010 z dnia 3 grudnia 2010 roku, 44/2011 z dnia 1 grudnia 2011 roku, 47/2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku, 37/2012 z dnia 15 grudnia 2012 roku. Dotychczasowy termin zapadalności ww. kredytu przypadał na dzień 30 stycznia 2013 roku. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o WIBOR 1M i nie odbiega od standardów stosowanych w tym zakresie przez Bank. Pozostałe istotne warunki umowy kredytowej, poza opisanymi poniżej zmianami systemu
zabezpieczeń, nie uległy zmianom. Spółki Grupy i Bank BGŻ SA ustaliły jednolity, łączny system zabezpieczeń wszystkich umów zawartych pomiędzy spółkami Grupy i Bankiem. System ten przedstawia się następująco: ~ hipoteka do sumy 150% zadłużenia z tytułu kapitału kredytów udzielonych Makarony Polskie S.A. oraz Stoczek Natura Sp. z o.o. na nieruchomości Spółki położonej w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 15, dla której prowadzona jest KW nr RZ1Z/00076860/5 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, ~ hipoteka do sumy 150% zadłużenia z tytułu kapitału kredytów udzielonych Makarony Polskie S.A. oraz Stoczek Natura Sp. z o.o. na nieruchomości Spółki w Płocku, objętej KW PL1P/00094893/6, ~ zastaw rejestrowy na zapasach towarów, materiałów i produktów gotowych (artykuły spożywcze) do wartości netto 6,0 mln zł, stanowiących własność Makarony Polskie SA, zlokalizowanych w magazynach Spółki w Rzeszowie, Płocku i Częstochowie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, ~ zastaw rejestrowy na linii do produkcji form
krótkich makaronu zlokalizowanej w zakładzie w Rzeszowie, ~ zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia maszyn i urządzeń należących do Makarony Polskie SA: automat pakujący i pakieciarka znajdujące się w zakładzie w Rzeszowie oraz automat pakujący i węzeł mączny znajdujące się w zakładzie w Płocku; ~ cesja wierzytelności z umowy o świadczenie usług utrzymania produktów zbożowych zawartej przez Makarony Polskie SA z Agencją Rezerw Materiałowych z dnia 14.02.2012r., pod warunkiem uzyskania zgody Agencji zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy, ~ zastaw rejestrowy na środkach trwałych stanowiących własność Stoczek Natura Sp. z o.o., znajdujących się w zakładzie w Stoczku Łukowskim przy ul. Dwernickiego, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, ~ zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych (dania gotowe i przetwory) do wartości netto 1,1 mln zł stanowiących własność Stoczek Natura Sp. z o.o. magazynowanych w zakładzie produkcyjnym Stoczek Natura Sp. z o.o. w Stoczku Łukowskim wraz z cesją
praw z polisy ubezpieczeniowej, ~ poręczenie cywilne Stoczek Natura Sp. z o.o. dla Makarony Polskie SA lub poręczenie cywilne Makarony Polskie SA dla Stoczek Natura Sp. z o.o. Zabezpieczenia, o których mowa powyżej ustanowione zostaną do dnia 20 marca 2013 roku. Wśród aneksowanych umów była również m.in. umowa kredytu rewolwingowego z dnia 3 grudnia 2010 roku, o której Spółka informowała raportami bieżącymi nr 33/2010 z dnia 3 grudnia 2010 roku, 44/2011 z dnia 1 grudnia 2011 roku, 47/2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku oraz 36/2012 z dnia 1 grudnia 2013 roku. Termin zobowiązania przesunięty został z dnia 30 stycznia 2013 roku na dzień 28 marca 2013 roku. Oprocentowanie kredytu ustalone zostało w oparciu o WIBOR 1M i nie odbiega od standardów stosowanych w tym zakresie przez Bank. System zabezpieczeń umowy jest zgodny z opisanym powyżej. Kryterium uznania aneksowanych zobowiązań za istotne umowy jest fakt, że ich łączna wartość przewyższa 10% kapitałów własnych Makarony Polskie SA. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y28k8

| | | MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MAKARONY POLSKIE S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 35-082 | | Rzeszów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Podkarpacka | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 017 8753010 | | 017 8753011 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@makarony.pl | | www.makarony.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8133278856 | | 691674708 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Beata Majewska-Karp Prokurent
2013-01-31 Grażyna Kozielec Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y28k8

Podziel się opinią

Share
d1y28k8
d1y28k8