Trwa ładowanie...
d9kec75
d9kec75
espi

MAKARONY POLSKIE S.A. - Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie ? na ...

MAKARONY POLSKIE S.A. - Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie ? nabycie znacznego pakietu akcji (20/2014)
Share
d9kec75

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MAKARONY POLSKIE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie ? nabycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Spółka Makarony Polskie SA działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 10 października 2014 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Leszka Sobika dot.: ujawnienia stanu posiadania akcji spółki publicznej Makarony Polskie SA. Pan Leszek Sobik poinformował, że w dniach 7 i 8 października 2014 roku podczas sesji na GPW, dokonał zakupu 30.000 i 28.811 akcji spółki Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie przekraczając 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Pan Leszek Sobik oświadczył, że przed dokonaniem transakcji posiadał 432.730 akcji spółki Makarony Polskie SA, stanowiących 4,67% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 432.730 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 4,67% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po dokonaniu ww. transakcji posiada 491.541 akcji Spółki, stanowiących
udział 5,31% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 491.541 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,31% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie Pan Leszek Sobik poinformował, iż akcji Spółki nie posiadają podmioty zależne. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAKARONY POLSKIE S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-082 Rzeszów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Podkarpacka 15
(ulica) (numer)
017 8753010 017 8753011
(telefon) (fax)
biuro@makarony.pl www.makarony.pl
(e-mail) (www)
8133278856 691674708
(NIP) (REGON)
d9kec75

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Beata Majewska-Karp Prokurent
2014-10-10 Grażyna Kozielec Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9kec75

Podziel się opinią

Share
d9kec75
d9kec75