Trwa ładowanie...
ds5lmlm

Małopolskie/ Powstała spółka "Kraków Nowa Huta Przyszłości"

Miasto Kraków i województwo małopolskie zawiązały w środę spółkę "Kraków Nowa Huta Przyszłości", która zajmie się przygotowaniem pod inwestycje poprzemysłowych terenów wschodniej części Krakowa. Wartość całego projektu wstępnie szacowana jest na ponad 2 mld zł.
Share
ds5lmlm

"Projekt rusza, oczywiście jest on przedsięwzięciem bardzo wieloletnim, ale z dużą przyszłością" - ocenił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski po podpisaniu aktu notarialnego nowej spółki.

Miasto Kraków obejmie w niej 70 proc., a województwo małopolskie 30 proc. akcji. Do przedsięwzięcia mogą przystąpić kolejne podmioty, m.in. huta ArcelorMittal Poland, która dysponuje tam wielohektarowymi terenami.

Spółka, którą utworzyło miasto i województwo ma przyspieszyć i usprawnić działania związane z realizacją projektu "Kraków Nowa Huta Przyszłości". Zajmować się będzie przede wszystkim wyodrębnieniem terenów inwestycyjnych (po uporządkowaniu sytuacji własnościowej gruntów oraz zapewnieniu infrastruktury technicznej i organizacyjnej), wyszukiwaniem inwestorów strategicznych dla realizacji projektu, pozyskiwaniem niezbędnych środków finansowych m.in. z funduszy wojewódzkich, państwowych i europejskich, działaniami mającymi na celu powołanie stref gospodarczych lub parków ekonomicznych.

ds5lmlm

Jak zapowiedział Majchrowski są już pierwsi inwestorzy zainteresowani zlokalizowaniem swych przedsięwzięć na tych terenach.

Według marszałka województwa małopolskiego Marka Sowy projekt "Kraków Nowa Huta Przyszłości" ma wielkie znaczenie gospodarcze nie tylko dla Małopolski, ale też całego kraju. "Nie mamy w Polsce wiele takich terenów inwestycyjnych" - zaznaczył.

Projekt zakłada rewitalizację i zagospodarowanie poprzemysłowych terenów na obszarze ok. 585 ha. Według władz w perspektywie wielu lat na tym obszarze będzie szansa na stworzenie około 30 - 40 tys. miejsc pracy, nie tylko dla mieszkańców Krakowa, ale także gmin ościennych.

Na tym obszarze ma powstać nowa dzielnica, w której działałyby firmy z branży inżynierii materiałowej, mechaniki, automatyki, inżynierii środowiskowej. Byłaby także zabudowa mieszkaniowa, usługi oraz tereny rekreacyjne. Dzielnica ma się rozwijać w sposób zrównoważony, przy wykorzystaniu nowych technologii i dbałości o ochronę zasobów naturalnych.

ds5lmlm

Osią, dookoła której ma się rozwijać nowa dzielnica, jest ul. Igołomska, a najważniejszą inwestycją będzie stworzenie Parku Naukowo-Technologicznego w Branicach, przeznaczonego dla inwestorów, w szczególności dla innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych i nowoczesnego przemysłu.

Wschód Krakowa ma być także miejscem wydarzeń kulturalnych i wypoczynku. W tym celu planowane jest utworzenie Centrum Wielkoskalowych Wydarzeń Kulturalnych Błonia 2.0 o powierzchni ok. 37 hektarów oraz zagospodarowanie Przylasku Rusieckiego na cel rekreacyjny i wypoczynkowy.

Wartość projektu "Kraków Nowa Huta Przyszłości" wstępnie szacowana jest na ponad 2 mld zł. Większość pieniędzy ma pochodzić ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

ds5lmlm

Podziel się opinią

Share
ds5lmlm
ds5lmlm